Το Εurogroup στηρίζει τον Fabio Panetta για εκτελεστική επιτροπή ΕΚΤ

Υπηρετεί επί του παρόντος ως πρώτος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας.

Το Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει από τις 13:00 τοπική ώρα στο Λουξεμβούργο αποφάσισε τελικά να υποστήριξε την υποψηφιότητα του Fabio Panetta για τη θέση του νέου μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ.

Η σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ και αναμένεται να εκδώσει την τελική του απόφαση έως το τέλος του έτους.
Το νέο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής θα αντικαταστήσει τον Benoît Cœuré, η θητεία του οποίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019 μετά από μη ανανεώσιμη θητεία οκτώ ετών.

Ιστορικό

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Eurogroup, σύμφωνα με το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής [της ΕΚΤ] διορίζονται μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, κατά σύσταση του Συμβουλίου, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».

Σημειώνεται ότι η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη, όπως καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη, που διορίζονται για οκταετή, μη ανανεώσιμη θητεία. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έξι μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της ευρωζώνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ