Στον πόλεμο κατά του COVID-19 η καινοτομία

€314 εκατ. από την Ε.Ε. σε καινοτόμες επιχειρήσεις

Επιμέλεια: Ναταλία Γεωργιάδου

Περισσότερα όπλα στον πόλεμο κατά του κορωνοϊού ρίχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ανακοινώσει πρόσφατα χορηγίες περίπου €166 εκατ., από κονδύλια του πιλοτικού μέσου «Accelerator» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, σε 36 επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, πάνω από €148 εκατ. θα χορηγηθούν σε 36 ακόμα επιχειρήσεις για να συμβάλουν στο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι συνολικές επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε., να ανέλθουν σε €314 εκατ. σε αυτόν τον γύρο.

Μαρίγια Γκαμπριέλ

Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

«Το τεράστιο ταλέντο και οι ρηξικέλευθες ιδέες των ευρωπαϊκών καινοτόμων επιχειρήσεων μάς δίνουν ελπίδα. Η αυξημένη στήριξη που παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα απελευθερώσει το δυναμικό τους, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε καλύτερα τον κορωνοϊό και να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας αντέδρασε γρήγορα στην κρίση του κορωνοϊού και κατέδειξε την ευελιξία και τον αντίκτυπο της ενωσιακής χρηματοδότησης».

Τα 36 έργα

Από τα 36 έργα, 3 επικεντρώνονται στις δοκιμές, 22 στη θεραπεία, 5 στην πρόληψη και 6 σε άλλες καινοτομίες σχετικές με τον κορωνοϊό.

Δοκιμές: Οι 3 εταιρείες που εργάζονται για τη δοκιμή στοχεύουν στην ανάπτυξη συσκευών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε και θα προσφέρουν αποτελέσματα πολύ γρήγορα, επιτρέποντας στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να κάνουν μια γρήγορη και ακριβή διάγνωση, μειώνοντας με τη σειρά τους τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του ιού.

Θεραπεία: Οι 22 εταιρείες ασχολούνται κυρίως με την τρέχουσα επιδημία και τη θεραπεία ασθενών με κορωνοϊό, αλλά προβλέπουν και προσπάθειες προετοιμασίας για μελλοντικά κρούσματα κορωνοϊού.

Πρόληψη: Οι 5 εταιρείες επικεντρώνονται σε τρόπους πρόληψης μελλοντικών εστιών μέσω εμβολίων, απολυμαντικών και αναλυτικών δεδομένων.

Άλλες καινοτομίες σχετικές με τον κορωνοϊό: Οι 6 εταιρείες επικεντρώνονται σε τρόπους για να κάνουν τη ζωή στο lockdown πιο άνετη και ασφαλή, όπως είναι για παράδειγμα η εξ αποστάσεως φροντίδα ασθενών για αποφυγή επισκέψεων στο νοσοκομείο, καθώς και η ποιότητα του ελέγχου προϊόντων σχετικών με τον κορωνοϊό.

Οι 36 επιλεγείσες επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην καταπολέμηση του κορωνοϊού, θα επικεντρωθούν σε πρωτοπόρα έργα, όπως η επέκταση της παραγωγής μαντιλιών βιολογικής απολύμανσης, η ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης μηχανικού αερισμού που προσφέρουν πληροφορίες για την ποιότητα του αερισμού που παρέχεται στους ασθενείς, η ανάπτυξη πλατφόρμας αντισωμάτων για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων και πολλά άλλα.

Σφραγίδα αριστείας και…

Επιπλέον, 139 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και οι οποίες δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση σε αυτόν τον γύρο λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού, έλαβαν τη νέα σφραγίδα αριστείας COVID-19, σε αναγνώριση της αξίας των προτάσεών τους και προκειμένου να μπορέσουν να προσελκύσουν στήριξη από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Επίσης, 36 επιπλέον επιχειρήσεις, οι οποίες θα στηρίξουν το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, θα δραστηριοποιηθούν σε πολλούς τομείς και έργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η ανάπτυξη ισχυρότερων και υψηλότερων πύργων ανεμογεννητριών κατασκευασμένων από ξύλινα δομικά στοιχεία, που έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος της αιολικής ενέργειας, ένα σύστημα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων και μια λύση για βιώσιμες πρακτικές ανακύκλωσης από τους κατασκευαστές βασισμένη στην τεχνολογία της αλυσίδας συστοιχιών. Τέλος, 679 ακόμα σφραγίδες αριστείας χορηγήθηκαν σε προτάσεις υψηλής ποιότητας που πληρούσαν τα κριτήρια χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας αλλά δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού.

Οι περίπου 4.000 νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο του πιλοτικού μέσου «Accelerator» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας τον Μάρτιο, αποτέλεσαν αριθμό ρεκόρ και, από αυτές, περισσότερες από 1.400 πρότειναν καινοτομίες σχετικές με την έξαρση του κορωνοϊού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στον παρόντα γύρο χρηματοδότησης διατέθηκαν πρόσφατα επιπλέον €150 εκατ., με αποτέλεσμα τα συνολικά διατεθέντα κονδύλια να υπερβαίνουν τα €314 εκατ. Οι νεοφυείς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν για να λάβουν στήριξη προέρχονται από 16 χώρες, μεταξύ των οποίων 12 κράτη-μέλη της Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και τρεις συνδεδεμένες χώρες.

Ιστορικό

Από τα €314 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν συνολικά για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, τα €174 εκατ. θα έχουν τη μορφή επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου. Από τη σύστασή του, στα μέσα του 2019, το πιλοτικό μέσο «Accelerator» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας έχει προσφέρει τη δυνατότητα άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι ποσού €15 εκατ., επιπλέον της στήριξης μέσω επιχορηγήσεων, μέχρι ποσού €2,5 εκατ. Αίτηση έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής περισσότερες από 10.000 νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για συνολικό ποσό χρηματοδότησης άνω των €26 δισ. Από τις 72 εταιρείες που έλαβαν στήριξη τώρα, οι 46 θα λάβουν στήριξη μετοχικού κεφαλαίου.

Οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε ενδελεχή άσκηση δέουσας επιμέλειας και θα τελούν υπό τη διαχείριση του μελλοντικού Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, το οποίο θα αναζητήσει ενεργά συνεπενδυτές. Οι υποστηριζόμενες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας επιχειρήσεις επωφελούνται επίσης από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης, πλαισίωσης και συμβουλευτικής/επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρασχεθούν για πρώτη φορά στις επιχειρήσεις που έλαβαν σφραγίδα αριστείας COVID-19.

Στήριξη σε καινοτόμες αντι-COVID ιδέες

Η στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας σε καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού αποτελεί μέρος της κοινής προσπάθειας της Ε.Ε. για να ξεπεραστεί η κρίση. Στις 4 Μαΐου, η Επιτροπή φιλοξένησε την εκδήλωση συγκέντρωσης χορηγιών «Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορωνοϊό», στο πλαίσιο της οποίας έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί €9,8 δισ. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, η Επιτροπή συνεισέφερε €1,4 δισ., εκ των οποίων το €1 δισ. προέρχεται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στοχεύει να διασφαλίσει τη συνεργατική ανάπτυξη και την καθολική διάθεση διαγνωστικών μέσων, θεραπευτικών αγωγών και εμβολίων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Στα τέλη Μαΐου, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορωνοϊό», δηλαδή τη δρομολόγηση νέας εκστρατείας, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό προάσπισης των συμφερόντων του πολίτη Global Citizen, με τίτλο «Παγκόσμιος στόχος: Ενωμένοι για το μέλλον μας». Η εκστρατεία αυτή έχει κορυφωθεί με την παγκόσμια εκδήλωση συγκέντρωσης χορηγιών.

Επιπλέον, η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα την πρότασή της για ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη. Για να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη είναι βιώσιμη, ομοιόμορφη, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη για όλα τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός νέου μέσου ανάκαμψης, του Next Generation EU, που θα ενταχθεί σε έναν ισχυρό, σύγχρονο και ανανεωμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης Next Generation EU, προτείνεται αύξηση κατά €13,5 δισ. του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή ευρωπαϊκής στήριξης σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την υγεία και το κλίμα, μεταξύ άλλων για πρωτοποριακές καινοτομίες από νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ