Ο κορωνοϊός αύξησε τις αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ΕΕ κατέγραψε την υψηλότερη όλων των εποχών αύξηση από έτος σε έτος το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ΕΕ κατέγραψε την υψηλότερη όλων των εποχών αύξηση από έτος σε έτος το πρώτο τρίμηνο του 2020, +3,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο κύριος λόγος είναι η έντονη μείωση των δαπανών τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών σε ετήσια βάση (1,7%), σε αντίθεση με τις πρόσφατες αυξήσεις πάνω από 2%. Επιπλέον, η αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών  (2,4%) συνέβαλε επίσης στην αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2020. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η υψηλότερη αύξηση από έτος σε έτος παρατηρήθηκε στη Σλοβενία ​​(7,7), ακολουθούμενη από την Πολωνία (6,8) και Ισπανία (6,7).

Αντίθετα, η χαμηλότερη αύξηση σημειώθηκε στη Σουηδία (1,1), στην Τσεχία (2,0) και στη Γερμανία (2,2).

Η Eurostat αναφέρει ότι η αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών εξηγείται από την αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η μείωση των ατομικών καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ συνέβαλε περαιτέρω στην αύξηση των αποταμιεύσεών τους.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις των δαπανών των νοικοκυριών παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (6,4%), τη Σλοβενία ​​(5,3%) και την Ισπανία (5,2%). Από την άλλη πλευρά, σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ, οι ατομικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, και οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στην Πολωνία (5,1%) και στην Τσεχία (4,0%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ