ECOFIN: Ναι σε νέους κανόνες για το ΦΠΑ

Και σε μέτρα για την αποφυγή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Tρεις σύντομες νομοθετικές πράξεις με στόχο την προσαρμογή ορισμένων από τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ προκειμένου να καθοριστούν τέσσερα συγκεκριμένα ζητήματα εν αναμονή της εισαγωγής ενός νέου συστήματος ΦΠΑ, ενέκρινε σήμερα το πρωί το Συμβούλιο ECOFIN που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά αυτές αφορούν την απλουστευμένη και ομοιόμορφη μεταχείριση των συμφωνιών αποθεματοποίησης, όταν ο πωλητής μεταφέρει αποθέματα σε αποθήκη στη διάθεση γνωστού αγοραστή σε άλλο κράτος μέλος, τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, προβλέποντας ότι για να τύχει απαλλαγής από τον ΦΠΑ για την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, ο αναγνωριστικός αριθμός του πελάτη θα αποτελέσει πρόσθετη προϋπόθεση και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου κατά τον καθορισμό του καθεστώτος ΦΠΑ για τις αλυσιδωτές συναλλαγές με ομοιόμορφα κριτήρια. Επιπλέον περιλαμβάνεται πρόνοια για την απόδειξη ενδοκοινοτικής προμήθειας, με κοινό πλαίσιο για τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Οι προσαρμογές αυτές πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Παράλληλα, διεξάγονται συζητήσεις για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ που θα αντικαταστήσει το σημερινό «μεταβατικό» καθεστώς ΦΠΑ που εφαρμόζεται από το 1993.

Επιπλέον το ECOFIN ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με σχέδιο δράσης για την καλύτερη αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στα συμπεράσματα εκτίθενται ορισμένες βραχυπρόθεσμες μη νομοθετικές δράσεις για την αντιμετώπιση 8 κύριων στόχων:

- να εντοπίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στις πρόσφατες περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις τράπεζες της ΕΕ, να ενημερώσουν καλύτερα τις πιθανές πρόσθετες δράσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ·

- να χαρτογραφηθούν οι σχετικοί κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις καλύτερες πρακτικές εποπτικής εποπτείας για την αντιμετώπισή τους ·

- να ενισχυθεί η εποπτική σύγκλιση και να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι πτυχές της ΚΑΠ στη διαδικασία της εποπτικής εποπτείας ·

- προβλέπεται η εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ εποπτικών φορέων προληπτικής εποπτείας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ·

- αποσαφηνίζονται οι πτυχές που σχετίζονται με την ανάκληση της άδειας μιας τράπεζας σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων ·
βελτίωση της εποπτείας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών ·

- προβλέπεται οι ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών αρχών.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με δύο μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν από το 2015. Η τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η πέμπτη AMLD, εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2018 μεταφέρθηκε σε εθνικό επίπεδο μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Το Σεπτέμβριο του 2018 η Κομισιόν υπέβαλε επίσης πρόταση για την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ και για την καλύτερη αντιμετώπιση των απειλών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η πρόταση αυτή συζητείται επί του παρόντος στο Συμβούλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ