Η μείωση των εξαγωγών αύξησε το εμπορικό έλλειμμα το πρώτο τρίμηνο

Μείωση στο εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο, βάσει προκαταρκτικών εκτιμήσεων.

Αυξημένο κατά €360,7 εκ. ήταν το πρώτο τρίμηνο του έτους το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2018, λόγω μείωσης των εξαγωγών.
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.045,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 σε σύγκριση με €685,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
 
Πιο αναλυτικά, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 ήταν €1.976,3 εκ. σε σύγκριση με €1.963,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την ίδια περίοδο ήταν €930,5 εκ. σε σύγκριση με €1.278,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018.
 
Οι συνολικές εισαγωγές για το πρώτο τρίμηνο περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €384,5 εκ. σε σύγκριση με €322,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την ίδια περίοδο περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €503,8 εκ. σε σύγκριση με €682,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018.
 
Σε έλλειμμα από πλεόνασμα τον Μάρτιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάρτιο το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €386,1 εκ. από πλεόνασμα €153 εκ. τον ίδιο μήνα πέρσι. Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €598,8 εκ. σε σύγκριση με €729,9 εκ. τον Μάρτιο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές αγαθών περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €212,7 εκ. σε σύγκριση με €882,9 εκ. τον Μάρτιο του 2018.
 
Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον τρίτο μήνα του 2019 ήταν €90,9 εκ. σε σύγκριση με €109,0 εκ. τον Μάρτιο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €121,8 εκ. σε σύγκριση με €773,9 εκ.
 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων τον Μάρτιο του 2019 ήταν €77,8 εκ. σε σύγκριση με €93,3 εκ. τον ίδιο μήνα του 2018.
 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Μάρτιο του 2019 ήταν €10,2 εκ. σε σύγκριση με €13,2 εκ. τον Μάρτιο του 2018.
 
Μείωση στο εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο, βάσει προκαταρκτικών εκτιμήσεων

Τον τέταρτο μήνα του έτους εκτιμάται ότι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν μειωμένο στα €394,5 εκ. από €679,7 εκ.
 
Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου τον Απρίλιο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €634,8 εκ. σε σύγκριση με €1.014,9 εκ. τον Απρίλιο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Απρίλιο 2019 ήταν €460,3 εκ. σε σύγκριση με €517,0 εκ. τον Απρίλιο 2018. Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες ήταν €174,5 εκ. έναντι €497,9 εκ. πέρσι τον ίδιο μήνα.
 
Οι συνολικές εξαγωγές τον Απρίλιο 2019 ήταν €240,3 εκ. σε σύγκριση με €335,2 εκ. τον Απρίλιο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Απρίλιο 2019 ήταν €94,3 εκ. σε σύγκριση με €119,2 εκ. τον Απρίλιο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Απρίλιο 2019 ήταν €146,1 εκ. σε σύγκριση με €216,0 εκ. τον Απρίλιο 2018.
 
Οι συνολικές εισαγωγές τον Απρίλιο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €46,3 εκ. σε σύγκριση με €414,7 εκ. τον Απρίλιο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Απρίλιο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €22,5 εκ. σε σύγκριση με €59,6 εκ. τον Απρίλιο 2018.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ