Αύξηση 0,9% στο εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Μάιο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τν Στατιστική Υπηρεσία, το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Μάιο του 2019 αυξήθηκε κατά 471 άτομα φτάνοντας στα 52.527 άτομα.

Μικρή αύξηση, της τάξης του 0,9% ή κατά 471 πρόσωπα παρουσίασε σε ετήσια βάση το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Μάιο του 2019, αύξηση που αποδίδεται αποκλειστικά στο έκτακτο προσωπικό.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τν Στατιστική Υπηρεσία, το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Μάιο του 2019 αυξήθηκε κατά 471 άτομα φτάνοντας στα 52.527 άτομα.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 590 άτομα ή -1,7%., ενώ στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση 6,4% φθάνοντας τις 17.575 σε σχέση με 16.514 άτομα τον Μάιο του 2018.
 
Σε σχέση με το Μάιο του 2018 τόσο στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 15,5% (522 άτομα).
 
Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 παρατηρείται αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τις Δυνάμεις Ασφαλείας που παρατηρείται μείωση (-0,2%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (2,3%) που κυρίως οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό (12,0%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ