Στις 72.000 οι Δηλώσεις Εισοδήματος Ατόμου 2018

Στα €5 εκ. οι εισπράξεις πρόσθετου φόρου.

Στις 72 χιλιάδες ανέρχονται μέχρι στιγμής οι Δηλώσεις Εισοδήματος Ατόμου για το 2018 (Μισθωτών και Αυτοεργοδοτούμενων χωρίς λογαριασμούς) που έχουν υποβληθεί οριστικά μέσω του TAXISnet, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει μέχρι στιγμής καταβληθεί συνολικό ποσό €5,1 εκ. πρόσθετου οφειλόμενου φόρου για το 2018.
 
Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι βρίσκονται σε προσωρινή παραλαβή περίπου ακόμα 9 χιλιάδες Δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2018, δηλαδή έχουμε ένα σύνολο 81 χιλιάδες φορολογούμενων που έχουν επεξεργαστεί τις Δηλώσεις τους. 
 
Αυτός ο αριθμός, σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, αυξάνεται περίπου κατά 3 χιλιάδες την ημέρα και όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό.
 
Συγκεκριμένα, αναφορικά με την είσπραξη του αντίστοιχου φόρου, ο κ. Μαρκίδης επικαλέστηκε τα τελευταία στοιχεία του Τμήματος, λέγοντας ότι περίπου 4 χιλιάδες Μισθωτοί και Αυτοεργοδοτούμενοι έχουν καταβάλει συνολικό ποσό €5,1 εκ. οφειλόμενου φόρου για το 2018 με αυτοφορολογία, όπως έχει προκύψει από τον Υπολογισμό Φόρου, κατά την επεξεργασία της Δήλωσης τους.
 
Ενδεικτικά, ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας ανέφερε ότι πέρυσι, μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων για το 2017 και καταβολής φόρου γύρω στους 25 χιλιάδες φορολογούμενοι κατέβαλαν με αυτοφορολογία €24,2 εκ. πρόσθετου φόρου που προέκυψε από τον Υπολογισμό Φόρου στη Δήλωση.
 
Σημείωσε ότι κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2017, ο αριθμός των δηλώσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ήταν γύρω στις 270 χιλιάδες, αριθμός που αναμένεται και για τις Δηλώσεις Εισοδήματος Ατόμου 2018.
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρκίδης προέτρεψε τους φορολογουμένους να προχωρήσουν στην συμπλήρωση και οριστική υποβολή της Δήλωσης τους το συντομότερο δυνατόν και να μην περιμένουν να πλησιάσει η καταληκτική ημερομηνία, ώστε να επιτευχθεί και φέτος η ομαλή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
 
Υπενθύμισε πως η τελευταία ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Εισοδήματος χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση για το φορολογικό έτος 2018 για Μισθωτούς είναι η 31η Ιουλίου 2019 (Τετάρτη) και για τους Αυτοεργοδοτούμενους χωρίς λογαριασμούς η 30η Σεπτεμβρίου 2019 (Δευτέρα).
 
Επιπλέον, σημείωσε πως η καταβολή του όποιου οφειλόμενου φόρου, μέχρι και τις προαναφερθείσες καταληκτικές ημερομηνίες γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας  www.jccsmart.com.cy.
 
Αναφορικά με τις περαιτέρω βελτιώσεις που έχουν γίνει στην Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το 2018 (Μισθωτοί και Αυτοεργοδοτούμενοι χωρίς λογαριασμούς), ο κ. Μαρκίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι οι περαιτέρω αλλαγές που έχουν γίνει στόχο έχουν η δήλωση να αναρτηθεί έγκαιρα και να μειώσουν τον χρόνο που χρειάζονται οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την δήλωση τους.
 
Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι αυτοματισμοί που διευκολύνουν την υποβολή της Δήλωση, όπως είναι το γεγονός ότι υπάρχουν προ-συμπληρωμένα πεδία (χωρίς ποσά) για όσους φορολογούμενους υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Εισοδήματος 2017, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων επικοινωνίας στο Μέρος 1 της Δήλωσης Εισοδήματος, γίνεται αυτόματος Υπολογισμός Συνόλων, μεταφέρεται η πλειοψηφία των ποσών εισοδημάτων, απαλλαγών, εκπτώσεων και αφαιρέσεων στον Υπολογισμό Φόρου και γίνεται ο αυτόματος Υπολογισμός Φόρου (επιστρεπτέου/οφειλόμενου).
 
«Με τις πιο πάνω διευκολύνσεις καθώς και λόγω του γεγονότος ότι φέτος οι φορολογούμενοι θα είναι πιο εξοικειωμένοι με το σύστημα, ο χρόνος συμπλήρωσης και υποβολής της δήλωσης θα μειωθεί κατά πολύ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε περιπτώσεις φορολογουμένων που το μοναδικό εισόδημα είναι ο μισθός ο χρόνος συμπλήρωσης και υποβολής της δήλωσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 με 3 λεπτά.
 
Επιπλέον, ο Β. Έφορος Φορολογίας είπε ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη εγγραφεί στο TAXISnet από την υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος 2017, θα χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κωδικούς, ενώ στην περίπτωση που κάποιος έχει χάσει ή έχει ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, η ανάκτηση και αποστολή νέων κωδικών γίνεται αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας TAXISnet.
 
Τέλος, σημείωσε πως νέοι φορολογούμενοι ή/και μη εγγεγραμμένοι στο Σύστημα TAXISnet θα χρειαστούν για την εγγραφή τους τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον Μοναδικό Κωδικό Εγγραφής, τουλάχιστον ένα αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας και  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ