Εκτοξεύτηκαν οι δαπάνες για ταξίδια των υπαλλήλων του Προεδρικού

Επίσης τα εισιτήρια αγοράστηκαν απευθείας, χωρίς την λήψη προσφορών.

Επιμέλεια: Χρήστος Μιχάλαρος

Σοβαρά ζητήματα εγείρει η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε σήμερα για την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, παρατηρήθηκε εκτόξευση των κονδυλίων για κάλυψη εξόδων για ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια.

Αν και αρχικά ο προϋπολογισμός που είχε εγκριθεί ανερχόταν σε €252.000, μια σειρά νέων πιστώσεων που προέκυψαν εκτόξευσαν το ποσό που δαπανήθηκε σε περισσότερα από €1 εκ. για το 2017, την ώρα που για το 2016 ανερχόταν σε €454.166.

Συγκεκριμένα, ποσό ύψους €277.137 αφορούσε δαπάνες για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, ποσό €237.244 αφορούσε σε πληρωμές για ενοικίαση και ναύλωση πτήσεων, ποσό €462.467 για αποζημίωση για έξοδα συντήρησης εξωτερικού και €23.582 για ενοικίαση αιθουσών για συνεντεύξεις τύπου. 

Όσον αφορά στην αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία αυτή γινόταν χωρίς καν να ζητούνται προσφορές από διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Διευκρινήσεις από το Προεδρικό

Μιλώντας στο Economy Today και διευκρινίζοντας, πηγή από το Προεδρικό αναφέρει ότι η λεγόμενη "εκτόξευση" των δαπανών είναι απολύτως δικαιολογημένη και προκύπτει από την κάλυψη των εξόδων των αποστολών στις δύο πολυήμερες διεθνείς διασκέψεις για το Κυπριακό που έγιναν το 2017, στην Γενεύη και το Κραν Μοντανά της Ελβετίας. 

Όπως τονίζουν, τα έξοδα τέτοιων αποστολών δια νόμου χρεώνονται στους λογαριασμούς συνεδρίων/σεμιναρίων κι ως εκ τούτου, η αιτιολόγησή τους είναι απόλυτη και διαφανής, ενώ καμία σκιά δεν υπάρχει στις διαδικασίες. 

Σημειώνεται ότι εντός της ημέρας αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Προεδρία η οποία θα δίνει τις κατάλληλες εξηγήσεις και διευκρινίσεις. 

Οι σύμβουλοι

Πέραν τούτου, στην έκθεση καταγράφεται ότι δεν υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με τους συμβούλους και συνεργάτες του Προεδρικού, αλλά και τους Επιτρόπους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αποσπάσεων στην Προεδρία για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, οι λειτουργοί μετακινούνται και απασχολούνται ακόμα και πριν από την έγκριση της απόσπασης τους από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Στις 31.12.2018 στην Προεδρία υπηρετούσαν 10 Ειδικοί Συνεργάτες των οποίων οι απολαβές για το έτος ήταν συνολικά €289.730 (πλέον ΦΠΑ). Οι αμοιβές των Συμβούλων- Συνεργατών για το 2018, κυμαίνονται από €17.400 - €47.519 (πλέον ΦΠΑ), ενώ υπήρχαν οκτώ σύμβουλοι που παρείχαν τις υπηρεσίες τους αμισθί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, σοβαρό ζήτημα προκύπτει και με την αγορά υπηρεσιών από τρία άτομα χωρίς προκήρυξη προσφορών και χωρίς καν να συναφθούν συμβάσεις, ενώ κάτι παραπάνω από ελαστικό ήταν φαίνεται και το ωράριο των υπαλλήλων, καθώς δεν υπήρξε συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτήν. 

Οχήματα και άλλα

Εξίσου προβληματική είναι και η κατάσταση σε σχέση με τα οχήματα, καθώς από τη μια τα βιβλία κίνησης οχημάτων της Προεδρίας ήταν ανενημέρωτα, ενώ παρατηρήθηκε χρήση υπηρεσιακού οχήματος για προσωπικούς λόγους από συγκεκριμένο πρόσωπο.

Παράλληλα, εντοπίστηκε μη ετοιμασία Κεντρικού Μητρώου Κινητής Περιουσίας, μη υποβολή πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς και μη ασφαλής φύλαξη έργων τέχνης.

Σημειώνεται ότι τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας έχουν σταλεί με επιστολή στον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ