Έντονη η αντίδραση του Προεδρικού στην Έκθεση Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Κάνει λόγο για μη επαρκώς διευκρινισμένη πληροφόρηση.

Για “παραπλανητικές” και “ψευδείς εντυπώσεις” κάνει λόγο η Κυπριακή Προεδρία σε σχέση με την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2017.

Χαρακτηρίζει δε το γεγονός “λυπηρό και απαράδεκτο”. 

"Οι παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή βασίζονται σε μη επαρκώς διευκρινισμένη πληροφόρηση ή και σε γενικεύσεις", σημειώνει. 

Για την αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων, αναφέρει, εκδίδεται γραπτή δήλωση του Προϊστάμενου Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας με πλήρη στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν το ανυπόστατο των σχολιασμών που κυκλοφορούν.  

Για την αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων, αναφέρει, εκδίδεται γραπτή δήλωση του Προϊστάμενου Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας με πλήρη στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν το ανυπόστατο των σχολιασμών που κυκλοφορούν.  

Γραπτή δήλωση του Προϊστάμενου Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας κ. Θεοδόση Τσιόλα​

Αναφορικά  με την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017 και για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με αυτήν, η προεδρία επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

1.    Μη ύπαρξη κανονισμών για σύμβουλους - συνεργάτες στην προεδρία και τους επιτρόπους

Η πρακτική που ακολουθείται για το εν λόγω ζήτημα αφορά στην αγορά υπηρεσιών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας βάσει της συμφωνίας που έγινε με τη Βουλή των αντιπροσώπων για επιλογή συγκεκριμένων συνεργατών. Το ζήτημα όπως τίθεται από τον γενικό ελεγκτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται προκήρυξη θέσεων Αφού η ίδια πρακτική ακολουθείται κι από τον πρόεδρο της Βουλής τους βουλευτές και τους υπουργούς για λόγους που αφορούν στην επιλογή των προσώπων από τα ίδια τα άτομα θα συνεργάζεται για λόγους εμπιστευτικότητας εχεμύθειας αλλά και στη βάση πολιτικής κατεύθυνσης και εξειδικευμένης ανάγκης

2.    Σε κάποιες περιπτώσεις αποσπάσεων στην προεδρία για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων οι λειτουργοί μετακινούνται και απασχολούνται στην προεδρία πριν από την έγκριση της απόσπασης τους από την επιτροπή δημόσιας υπηρεσίας επιτροπή εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Κανένα άτομο του προσωπικού δεν απασχολήθηκε και δεν απασχολείται στην προεδρία εάν δεν λάβει έγκριση απόσπασης από την ΕΔΥ. Το πρόβλημα όπως εντοπίζεται και καταγράφεται αφορά ανανέωση των συμβάσεων, εξαιτίας της χρονοβόρας Διοικητικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι μετά το αίτημα ανανέωσης από την ΕΔΥ προσμετράται ο χρόνος αναδρομικά. 

3.    Αγορά υπηρεσιών από τρία άτομα χωρίς την προκήρυξη προσφορών και χωρίς να συναφθούν συμβάσεις

Οι τρεις θέσεις όπως αναφέρονται αφορούν σε ειδικά καθήκοντα στις τεχνικές επιτροπές για το Κυπριακό οι οποίες τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης αφού αποτελούν επιλογές του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς ενώ υπάρχει και η διαδικασία συναίνεσης από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Αντίστοιχα και εμείς έχουμε δικαίωμα επιλογής ή απόρριψης των ατόμων που διορίζονται από τους Τουρκοκύπριους.

4.    Η πρόνοια στον προϋπολογισμό για το κονδύλι συνέδρια σεμινάρια στο εξωτερικό ήταν ύψους 252.000 και με έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων εκτοξεύθηκε στο 1. 000.429 το 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά το έτος 2017 έλαβαν χώρα 2 σύνοδοι κορυφής για το Κυπριακό, στη Γενεύη και στο Crans Montana. Tα έξοδα των 2 ΕΚ αποστολών καταχωρούνται σε αυτό το κεφάλαιο εξόδων.

5.    Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων χωρίς να ζητούνται προσφορές από διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία

Γίνεται κατανοητό ότι τα ταξίδια του προέδρου της δημοκρατίας έχουν ιδιαιτερότητες τόσο στις αποστολές όσο και στους χρόνους τις χρονικές πιέσεις και τις ανάγκες.

Από την προεδρία γίνεται προσπάθεια να γίνεται ισοκατανομή μεταξύ των ταξιδιωτικών πρακτορείων ενώ κρίνεται ως εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας της φύσης των ταξιδιών και των αναγκών να υπάρχει η συνήθης διαδικασία διοικητικής πράξης.

6.    Ελλιπής ενημέρωση των βιβλίων κίνησης οχημάτων

Όσον αφορά την ενημέρωση των βιβλίων κίνησης οχημάτων, δηλώνουμε ότι  για όλα τα οχήματα της προεδρίας γίνεται γραπτή ενημέρωση. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη καταγραφή, νοείται ότι το βιβλίο κίνησης ενημερώνεται για την πόλη και το σκοπό ενώ  δεν θα μπορούσε να καταγραφεί το περιεχόμενο της συνάντησης ή τους παρευρισκόμενους για ευνόητους λόγους.

7.    Χρήση υπηρεσιακού οχήματος για προσωπικούς σκοπούς από συγκεκριμένο πρόσωπο 

Όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος για προσωπικούς σκοπούς από συγκεκριμένο πρόσωπο  θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι η αναφορά γίνεται για τον κύριο Νέστορα Νέστορος ο οποίος μέχρι τις αρχές του 2019 εργαζόταν στην Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.

Οι μετακινήσεις του στα κατεχόμενα αφορούν οπωσδήποτε στη φύση της εργασίας του και γίνεται άμεσα κατανοητό ότι περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιμέρους ενέργειες δεν θα μπορούσαν να παρατεθούν.

Για τον ισχυρισμό ότι, διέθετε το όχημα για ιδιωτικούς σκοπούς, αυτό έγινε μόνο για εξυπηρέτηση του κατά τη διάρκεια των διακοπών του αφού τις ίδιες μέρες συνέτρεχαν κηδείες αγνοουμένων στις οποίες έπρεπε να παρευρεθεί όχι σαν πολίτης αλλά σαν ρόλος

8.    Η συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου και χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτήν.

Όσον αφορά τη στενή ομάδα συνεργατών του Πρόεδρου  της Δημοκρατίας γίνεται κατανοητό ότι είναι στη διάθεση του προέδρου 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Σε ότι αφορά τους ωρομίσθιους υπάλληλους της προεδρίας ο έλεγχος άφιξης και αναχώρησης γίνεται μέσω παρουσιολογίου το οποίο ενημερώνεται ανελλιπώς ενώ και τους δημοσίους υπαλλήλους ακολουθείται η ανάλογη διοικητική διαδικασία.

9.    Μη ετοιμασία κεντρικού μητρώου κινητής περιουσίας / την υποβολή πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης στη γενική λογίστρια με κοινοποίηση στην υπηρεσία μας

Η Διοίκηση Προεδρίας έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες καταγραφής / επιβεβαίωσης των υφιστάμενων Αναλυτικών Μητρώων Κινητής Περιουσίας με σκοπό να προχωρήσει στη συνέχεια με τη δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου Κινητής Περιουσίας.

Διευκρινίζεται ότι, αναλυτικά επί μέρους Μητρώα Κινητής Περιουσίας, υπάρχουν και είναι διαθέσιμα στην Προεδρία.

10. Μη ασφαλής φύλαξη έργων τέχνης

Aναγνωρίζουμε επακριβώς την ανάγκη με  την ίδια ανησυχία για τη φύλαξη των έργων τέχνης στο προεδρικό και ήδη έχουμε αποταθεί στην κρατική πινακοθήκη οι οποίοι δήλωσαν ανήμποροι να υποστηρίξουν, εξαιτίας έλλειψης χώρων. Προς αυτή την κατεύθυνση η προεδρία έχει ήδη σχεδιάσει την ανέγερση ειδικού χώρου φύλαξης των έργων για προστασία τους.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ