Κατά 0,3% αυξήθηκε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Σε μηνιαία βάση ο Δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,2%, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεταφορές.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2019 αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης των τιμών σε στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμό και υγραέριο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.
 
Σε μηνιαία βάση ο Δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,2%, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεταφορές.
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2019, σημειώθηκε αύξηση 0,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 
Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2018, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 5,3%.
 
Σε σχέση με τον Μάιο 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία μεταφορές με 4,1%.
 
Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο με 7,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 
Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Ιούνιο του 2018 όσο και με τον προηγούμενο μήνα, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες με ποσοστά 2,3% και 2,8% αντίστοιχα. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ