Σουλτανάτο του Ομάν: Δίνει υποτροφία σε ένα κύπριο πολίτη

Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών Κύπρου.

Παραχώρηση μιας (1) υποτροφίας σε Κύπριο πολίτη από το Σουλτανάτο του Ομάν για προπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2019/20.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διεκδίκηση μιας (1) υποτροφίας που θα παραχωρηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 από το Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης του Σουλτανάτου του Ομάν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Cultural and Scientific Cooperation» και οδηγεί στην απόκτηση πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού διπλώματος (Bachelor).

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 19/07/19, ώρα 2:00 μ.μ. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους παραχώρησης της υποτροφίας και το σχετικό έντυπο αίτησης βρίσκονται καταχωρημένα στην ιστοσελίδα www.cyscholarships.gov.cy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ