Εκπνέει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις 2018 

Μέχρι τις 31/7 η δήλωση εισοδήματος για το 2018, 31 Ιουλίου και 30/9 η αυτοφορολογία.

To Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει πως η 31η Ιουλίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία για υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού για το φορολογικό έτος 2018 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου που υπολογίζεται από την αυτό-φορολογία Μισθωτού για το φορολογικό έτος 2018.
 
Εξάλλου, το Τμήμα υπενθυμίζει ακόμη ότι η πληρωμή φόρου εισοδήματος όπως αυτή προκύπτει από την αυτοφορολογία για το 2018, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 για τους μισθωτούς (κωδ. 0300) και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για τους αυτοεργοδοτούμενους (χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 (κώδ.0300ΧΛ).

Οι πληρωμές για τον φόρο εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet  – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy (link is external), ενώ για την την αυτοφορολογία πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart (www.jccsmart.com (link is external)).

Επίσης, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος έχουν άτομα των οποίων το ετήσιο μεικτό ολικό εισόδημα (πριν οποιαδήποτε αφαίρεση / απαλλαγή που επιτρέπεται από τον νόμο), είναι μεγαλύτερο από €19.500.
 
Για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού, μπορείτε να συμβουλευτείτε χρήσιμο ενημερωτικό υλικό το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας https://www.mof.gov.cy/mof/tax/ (link is external), κάτω από το εικονίδιο με τίτλο « TAXISnet Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2018».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ