Αθηένου: Αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED

Με λαμπτήρες τεχνολογίας LED θα αντικατασταθεί ο οδικός φωτισμός του Δήμου Αθηένου.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «σύμφωνα με την υπογραμμένη σύμβαση με την ΑΗΚ για αντικατάσταση των 1500 περίπου ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων Υψηλής Πίεσης Νατρίου (Υ.Π.Ν.) του Δήμου με φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα νέα φωτιστικά αναμένεται να παραληφθούν από την ΑΗΚ αυτή τη βδομάδα. Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αναμένεται να αρχίσει στο τέλος Αυγούστου 2019 και θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων του Δήμου Αθηένου».
 
Συγκεκριμένα «η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει μέχρι και το 67,56% της σημερινής κατανάλωσης. Η συμφωνία του Δήμου Αθηένου με την ΑΗΚ περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED και τη διαχείριση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές».
 
Ακόμα η συμφωνία περιλαμβάνει «τη συντήρηση των νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED με υλικά και εργατικά, για περίοδο οκτώ χρόνων από την ημερομηνία εγκατάστασής τους. Αναμένεται η εξοικονόμηση για τον Δήμο ποσού ύψους 100 περίπου χιλιάδων ευρώ, στο διάστημα της οκταετούς συντήρησης, λόγω τη μη επιβάρυνσης του Δήμου με οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις επιδιορθώσεις/συντηρήσεις».
 
Το συνολικό κόστος του έργου «θα ανέλθει στις €231.353 εκτός Φ.Π.Α. ή €275.310 με το Φ.Π.Α. Όλο το ποσό θα καλυφθεί από δάνειο που εγκρίθηκε να συνάψει ο Δήμος, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με χαμηλό επιτόκιο, ενώ με την εξοικονόμηση που θα υπάρξει, το ποσό αυτό θα καλυφθεί σε λιγότερο από 2 χρόνια».
 
Στην ανακοίνωση προστίθεται ακόμα πως «με την αντικατάσταση θα υπάρξει σημαντικό οικονομικό όφελος τόσο για τον Δήμο, όσο και για τους Δημότες Αθηένου. Παράλληλα θα υπάρξουν θετικότατες περιβαλλοντικές συνέπειες, αφού η αλλαγή των φωτιστικών με τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED, θα επιφέρει μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ