ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Πως σχολιάζει την αναπομπή του ΠτΔ

Του περί μεταβιβάσεως και αποθηκεύσεως νόμου 2019.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ (ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΝΟΜΟΥ 2019 

Αυτούσια η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Η  Αναπομπή του πιο πάνω Νόμου στην Βουλή μας  προκαλεί εύλογα ερωτηματικά κατά πόσο έχουν γίνει κατανοητές οι πρόνοιες του τροποποιητικού νόμου και σε τι αποσκοπούν.

Προκαλούνται επίσης εύλογα ερωτηματικά και ανησυχίες  ως προς τις προθέσεις όλων όσων προκάλεσαν και εξανάγκασαν αυτή την αναπομπή.
Μια απλή ανάγνωση των λόγων Αναπομπής, εύκολα αποκαλύπτει ότι αυτοί περιέχουν άστοχα και αβάσιμα επιχειρήματα, που στηρίζονται σε υποθετικά σενάρια, αντί στα ορθά πραγματικά δεδομένα.

Δυστυχώς όλη η Αναπομπή είναι κατάσπαρτη από ανακριβή δεδομένα και υποθετικά σενάρια, πάνω στα οποία κατασκευάζονται επιχειρήματα, απλώς και μόνο για να προβληθεί αβάσιμη και αστήρικτη κινδυνολογία. 

Απαντούμε στα όσα επικαλείται ο πρόεδρος  ακολουθώντας την σειρά της επιστολής της αναπομπής.

Γενικά σχόλια επί του Τροποποιητικού Νόμου

Α)  Συμφωνούμε με την διαπίστωση στην  οποία προβαίνει ο Πρόεδρος.  ’Όμως κανένας περιορισμός δεν τίθεται με τον Τροποποιητικό Νόμο  στην άσκηση του δικαιώματος για εκποίηση εξασφάλισης,  ούτως ώστε να καθιστά αδύνατη και μη πειστική την θέση ότι οι εξασφαλίσεις των τραπεζών έχουν σημαντική αξία. Εφόσον δεν τίθεται οποιονδήποτε εμπόδιο, είτε μεγάλο είτε μικρό  οι αξίες των εξασφαλίσεων παραμένουν οι ίδιες. 
Επομένως ούτε αύξηση των προβλέψεων,  ούτε νέες κεφαλαιουχικές ανάγκες προκύπτουν ή θα προκύψουν και φυσικά ούτε αύξηση των δανειακών επιτοκίων ούτε θα περιοριστεί η δυνατότητα παραχώρησης νέου δανεισμού. Ούτε φυσικά το εξωφρενικό της επίδρασης στην συστημική σταθερότητα των τραπεζών.

Β) Συμφωνούμε με τις διαπιστώσεις που παρατίθεντο σχετικά με την βέλτιστη λύση που είναι η αναδιάρθρωση καθώς και με τα ευεργετικά της αποτελέσματα. Επιμένουμε  ότι παραμένει αποτελεσματικότατος ο μηχανισμός εκποίησης και έτσι τα κίνητρα των εμπλεκομένων μερών ευθυγραμμίζονται και οι δυνατότητες αναδιάρθρωσης πρέπει να εξαντλούνται. 

Γ) Συμφωνούμε απόλυτα  με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο Γ. Αυτό όμως γίνεται αφού υπάρχει αποτελεσματικότατο πλαίσιο εκποιήσεων. Σε καμία περίπτωση ο τροποποιητικός νόμος  δεν καθιστά το πλαίσιο εκποιήσεων αναποτελεσματικό και χρονοβόρο.  Σε καμία των περιπτώσεων.

Ισχύουν τα ίδια πράγματα όπως πριν ως προς την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Δ) Δεν επήλθε καμιά τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου του Ιούλιου το 2018. Επομένως τηρούμε τις δεσμεύσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται παραπλανητικά ότι τίθενται περιορισμοί και εμπόδια για τις εκποιήσεις. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν και συμφωνούν  πως  η εκποίηση περιουσίας  είναι το τελευταίο όπλο που ο ίδιος ο Νόμος έδωσε στις τράπεζες για να χρησιμοποιήσουν.

Εκείνο που τροποποιείται είναι ότι πλέον υπάρχει δικαστικός έλεγχος των τραπεζών, σχετικά με τη συμμόρφωση τους  με τις οδηγίες της Εποπτικής τους Αρχής,  για να προβαίνουν  σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, πριν προχωρήσουν σε εκποίηση. Αυτό δεν  αποτελεί αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου του 2018 ή των δεσμεύσεων μας. Πότε δηλαδή θα ελέγχεται αν τηρήθηκε αυτή η υποχρέωση των τραπεζών, κατόπιν εορτής και αφού έχασαν οικογένειες την  οικογενειακή ή επαγγελματική τους στέγη;; Πότε θα ελεγχθεί αυτή η νομοθετική υποχρέωση, που τονίζουμε ότι υπάρχει και νομοθετικό πλαίσιο του Ιουλίου του 2018; 

Ε) Με τα πιο πάνω πραγματικά δεδομένα  κανένα αντικίνητρο δεν δημιουργείται στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων επενδυτών

Στ) Με δεδομένα τα πιο πάνω πραγματικά γεγονότα δεν τίθεται θέμα αρνητικής αξιολόγησης, αφού οποιαδήποτε τυχόν αρνητική αξιολόγηση θα είναι κακόπιστη και αναξιόπιστη. Γνωρίζουμε ποιοι και πως κάνουν τις αξιολογήσεις. Ο δήθεν κίνδυνος υποβαθμίσεων των τραπεζών αλλά ( άκουσον-άκουσον ) και του κράτους είναι φανταστική κινδυνολογία που ξεπερνά τα σενάρια ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Είναι πρωτάκουστο το κράτος να εισηγείται με αβάσιμες κινδυνολογίες και όχι υπαρκτά πραγματικά γεγονότα το ξεπούλημα των περιουσιών των πολιτών του. Αυτό στην ουσία αποτελεί τρίτο Αττίλα. Ντροπή.

Ο μηχανισμός για τις εκποιήσεις παραμένει αποτελεσματικότατος και σύντομος. Εκτός αν ο Πρόεδρος εννοεί  και θέλει να υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος μηχανισμός εκποίησης που  βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι. Διότι με το υφιστάμενο καθεστώς αυτό γίνεται. Δηλαδή εκποιήσεις σε όλους  χωρίς περιορισμό. Είτε για στρατηγικό κακοπληρωτή πρόκειται, είτε βιοπαλαιστή.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν εξουδετερώνεται αυτός ο κίνδυνος. 

Μόνο αν κάποιος δανειολήπτης  αποδείξει βάσιμα ότι έχει καλή υπόθεση εναντίον της τράπεζας, είτε η τράπεζα δεν προέβηκε σε προσπάθεια αναδιάρθρωσης του δανείου του, τότε δικαιούται τη προστασία του Δικαστηρίου.

Οι τροποποιήσεις δεν προστατεύουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές,  αφού οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία κινήσουν δεν θα είναι ικανή να σταματήσει την επερχόμενη εκποίηση. Πρέπει να σταματήσουν οι κινδυνολογίες και αόριστες  αιτιάσεις. 

Ειδικά σχόλια  επί του τροποποιητικού Νόμου.

Α) Διαφωνούμε κάθετα με αυτά που αναφέρονται. Η διαπίστωση περί προσπαθειών αναδιάρθρωσης  είναι αντικειμενικό γεγονός και αυτό είναι το ζητούμενο. Η υποκειμενική κρίση των μερών δεν λαμβάνεται υπόψη έτσι δεν τίθεται θέμα  «δραματικής επιμήκυνσης» ( αλήθεια πόσα δράματα θα ζήσουμε σε αυτό τον τόπο) της διαδικασίας καθιστώντας το πλαίσιο αναποτελεσματικό. Παραβλέπει ο Πρόεδρος  πως είναι το ισχύον καθεστώς που δημιούργησε τον  όγκο υποθέσεων στα δικαστήρια.

Β) Την ίδια διεργασία να ακολουθούν τα δικαστήρια και με βάση το πλαίσιο του Ιούλιου 2018.

Αν ο οφειλέτης δεν είναι συνεργάσιμος η αίτηση του θα απορρίπτεται.

Τα ίδια επίσης  δικαιώματα έχει ο οφειλέτης και με βάση το πλαισίου του Ιούλιου το 2018. Δεν τίθεται θέμα καθυστέρησης και δήθεν παρεμπόδισης της διαδικασίας των εκποιήσεων με όλες τις φανταστικές επιπτώσεις που αναφέρονται. Μάλιστα με το προηγούμενο καθεστώς τα δικαστήρια όφειλαν να εκδικάσουν σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα τόσο αίτηση για απαγορευτικό διάταγμα αλλά και Αίτηση Έφεση!! Δηλαδή το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στην ουσία εξουδετερώνει την ισχύ ενός προσωρινού  διατάγματος.   Υποχρεώνει το δανειολήπτη σε διπλές διαδικασίες και διπλά έξοδα για να σταματήσει επικείμενη εκποίηση περιουσίας του. 

Για την δήθεν χαλάρωση των προϋποθέσεων έκδοσης προσωρινού διατάγματος απαντούμε πως δεν είναι χαλάρωση η εξειδίκευση και διασαφήνιση των λόγων  έκδοσης απαγορευτικού διατάγματος σε περίπτωση απειλής εκποιήσεων. Η νομοθετική αυτή παρέμβαση είναι σε πλήρη αρμονία τόσο με την Κυπριακή εμπεδωμένη νομολογία αλλά σε πλήρη αρμονία και με εμπεδωμένες Αρχές Ενωσιακού Δικαίου όπως εκφράστηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  πως ο μηχανισμός προστασίας των καταναλωτών που περιορίζεται στην επιδίκαση αποζημιώσεως, δεν αποτρέπει την οριστική και μη αναστρέψιμη απώλεια ενυπόθηκου ακινήτου  και αποτελεί ελλιπές και ανεπαρκές μέτρο προστασίας τους.

Γ + Δ) Εφόσον δεν τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο των εκποιήσεων δεν υπάρχουν οι φανταστικές συνέπειες που αναφέρονται σε αυτές τις υποπαραγράφους γ και δ. 

Ε) Είναι γελοίο να ισχυρίζεται κάποιος ότι 15 μέρες διαφορά επιφέρει τόσους κινδύνους ακόμα και για το κράτος. Το ίδιο ισχύει και για το ΣΤ ) και για το Ζ). Οι αόριστες υποσχέσεις δεν επιλύουν το δράμα που ζει σήμερα ο Κυπριακός λαός που αγνοείται προκλητικά από το κράτος το όποιο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την κατάντια του λαού. 

Επιβάρυνση Δημοσίου 

Με βάση τα πραγματικά δεδομένα που αναφέρονται πιο πάνω δεν τίθεται θέμα της ισχυριζόμενης υποθετικής κινδυνολογίας.

Τέλος να αναφέρουμε ότι η διατήρηση ενός Αντισυνταγματικού Πλαισίου Εκποιήσεων  δεν μπορεί να συνεχιστεί.  Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε την δικαιοσύνη προς  όφελος των συμφερόντων των τραπεζών και εις βάρος του κυπριακού λαού. 

ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ, ΕΚΔΗΛΑ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ