Η οικονομική κατάσταση φέρνει ρητορική μίσους ανάμεσα στους νέους

Τα άτομα ψηλού εισοδηματικού επιπέδου, ανεξαρτήτως φυλής και σεξουαλικού προσανατολισμού, είναι λιγότερο πιθανόν να δεχτούν ρητορική μίσους.

Η εξωτερική εμφάνιση και η οικονομική κατάσταση, φαίνεται να αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία για τη ρητορική μίσους μεταξύ των νέων ανθρώπων στην Κύπρο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης δραστηριοτήτων του ερευνητικού προγράμματος Erasmus + MATE.
 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας, κύριος στόχος της πρώτης περιόδου ήταν ο εντοπισμός των συνηθέστερων μορφών ρητορικής μίσους διαδικτυακά (online) και στη καθημερινή ζωή (offline) στις έξι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, την Κύπρο, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Σουηδία.
 
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, σε δείγμα 217 φοιτητών, οι συνηθέστερες μορφές ρητορικής μίσους μεταξύ των νέων ανθρώπων στην Κύπρο, είναι η φυλή και εθνότητα, η εξωτερική εμφάνιση, η κοινωνικοοικονομική τάξη και οι πολιτικές θέσεις.
 
Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, προστίθεται, τα περιστατικά ρητορικής μίσους στην καθημερινότητα τον φοιτητών εκτός διαδικτύου, είναι συχνότερα σε σύγκριση με το όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι φοιτητές θεωρούν πως με τη χρήση ρητορικής μίσους "εκφράζονται ελεύθερα".
 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα άτομα ψηλού εισοδηματικού επιπέδου, ανεξαρτήτως φυλής και σεξουαλικού προσανατολισμού, είναι λιγότερο πιθανόν να δεχτούν ρητορική μίσους.
 
Το πρόγραμμα ΜΑΤΕ υλοποιείται στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων Erasmus+ με συντονιστή την MMC Κύπρου και στοχεύει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων για ημεδαπούς και αλλοδαπούς φοιτητές και στην καταπολέμηση των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ