Πλεόνασμα 3% το 2018 εξαιρουμένης της συμφωνίας για τη ΣΚΤ

Τα στοιχεία αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο 3% του ΑΕΠ ανήλθε το πλεόνασμα της Κύπρου για το 2018, εξαιρουμένου του κόστους της συμφωνίας Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

 
Για το έτος 2018 τα στοιχεία καταδεικνύουν δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των €925,9 εκ. ή 4,4% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €21.256,3 εκ. ή 100,6% στο ΑΕΠ.

Στα πιο πάνω αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη ύψους €1.564,2 εκ. που αφορά στο κόστος της συμφωνίας Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα.
 
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης την ολοκλήρωση της μείζονος αναθεώρησης των Εθνικών Λογαριασμών (Ετήσιων και Τριμηνιαίων) 2010-2017, σύμφωνα με την Εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Αναθεώρησης και την Εθνική Πολιτική Αναθεώρησης. Περισσότερα στο Επεξηγηματικό Σημείωμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ