Η ΕΕ περνάει από κόσκινο το γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων

Λόγω της αίτησης για ένταξη της Κύπρου στην ζώνη Σένγκεν.

Κλιμάκιο με εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών θα επισκεφτεί την Κύπρο την εβδομάδα 24-29 Νοεμβρίου για να αξιολογήσει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν της αίτησης για ένταξη της Δημοκρατίας στον χώρο Schengen.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου το κλιμάκιο των ειδικών θα αξιολογήσει το γραφείο της Επιτρόπου, αν είναι σε θέση να ασκεί επαρκή εποπτεία σε συστήματα και διαδικασίες που έχουν ή πρέπει να έχουν οι Δημόσιες Αρχές που θα εφαρμόσουν το κεκτημένο Schengen.
 
«Στην πράξη, η ένταξη στο Schengen συνεπάγεται αυστηρότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάργηση των ελέγχων κατά την διακίνηση από το ένα Κράτος Schengen σε άλλο. Η ένταξη στο Schengen θα έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τους Κύπριους πολίτες που θα μπορούν να διακινούνται χωρίς διαβατηριακό έλεγχο εντός του χώρου Schengen, όσο και για την ασφάλεια της χώρας, την οικονομία, τον τουρισμό καθώς και για πολλούς άλλους τομείς», προστίθεται.
 
Αναφέρεται ακόμα ότι, η αξιολόγηση στον τομέα των προσωπικών δεδομένων είναι η πρώτη που γίνεται και θα ακολουθήσουν άλλες αξιολογήσεις εντός του 2020, στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων, των επιστροφών, των θεωρήσεων, του συστήματος πληροφορικής Schengen, της Αστυνομικής και Δικαστικής συνεργασίας και των όπλων. Οι τομείς αυτοί θα τύχουν αξιολόγησης νοουμένου ότι, η Δημοκρατία θα επιτύχει θετική αξιολόγηση στον τομέα των προσωπικών δεδομένων.
 
Από τον Ιούλιο που υποβλήθηκε η αίτηση για ένταξη στο Schengen, το γραφείο της Επιτρόπου έχει συνεχή και εντατική συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και την Αστυνομία, για την καλύτερη προετοιμασία, ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης, ώστε να ανταποκριθούμε επιτυχώς στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις αυτού του εγχειρήματος, καταλήγει η κ. Λοïζίδου Νικολαΐδου στην ανακοίνωση της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ