Ενισχύθηκε το λιανικό εμπόριο

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 2,6%.

Αύξηση κατέγραψαν οι δείκτες όγκου και αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου, εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων, τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και το εννεάμηνο.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο όγκος Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 αυξήθηκε κατά 4,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 123,8 μονάδες (βάση 2015=100).
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 2,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018.

Παράλληλα η  αξία Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 αυξήθηκε κατά 1,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 120,2 μονάδες (βάση 2015=100).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 1,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ