ΥΠΟΙΚ: Στηρίζει ΣΟΑΚ με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας

Ο ΥΠΟΙΚ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα από αυτή τη προσπάθεια θα προκύψουν ολοκληρωμένε λύσεις, που θα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Την ετοιμότητά του να στηρίξει το έργο της καταρτισμού της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, που άρχισε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου με εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό υπό τον συντονισμό της PwC, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ο κ. Πετρίδης συναντήθηκε με με τον Πρόεδρο του ΣΟΑΚ, Τάκη Κληρίδη, τον Πρόεδρο της Καθοδηγητικής Επιτροπής (ΚΕ) για το έργο της μακροχρόνιας οικονομικής στρατηγικής Ανδρέα Ασσιώτη και άλλα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη του έργου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Πετρίδης έτυχε και επίσημης ενημέρωσης από τους επικεφαλής του ΣΟΑΚ και της ΚΕ ως προς το αντικείμενο και τις βασικές επιδιώξεις του εν λόγω έργου, η υλοποίηση του οποίου έχει ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σε εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό, υπό το συντονισμό της εταιρείας PWC.

Ο ΥΠΟΙΚ εξέφρασε την ικανοποίησή του ως προς την προσέγγιση που ακολουθείται από το Συμβούλιο και δήλωσε έτοιμος να στηρίξει την όλη προσπάθεια, αναμένοντας ότι μέσα από αυτή θα προκύψουν ολοκληρωμένες πρακτικές λύσεις, και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις, που θα μπορούν να συμβάλλουν έμπρακτα και αποτελεσματικά στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία.

Αναγνώρισε ότι η ευθύνη για την επιτυχή υλοποίησή της αφορά φυσικά την ίδια την κυβέρνηση και τα τμήματά της, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν ορθολογικές και όχι αποσπασματικές προσεγγίσεις.

Οι κ.κ. Κληρίδης και Ασσιώτης επεσήμαναν την ιδιαίτερη σημασία που έχει αποδοθεί από όλους τους συντελεστές του έργου στην συνεχή επικοινωνία και ενεργό συμμετοχή όλων των  εμπλεκόμενων φορέων, σε όλα τα στάδια του έργου, ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά η ευρεία αποδοχή και στήριξη της υλοποίησής του.   

Τέλος, αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση αυτού του εποικοδομητικού διαλόγου ώστε το Υπουργείο να στηρίξει έμπρακτα την όλη προσπάθεια τόσο κατά τη διαμόρφωση της πρότασης πολιτικής για μία νέα μακροχρόνια οικονομική στρατηγική όσο και στην υιοθέτησή της αλλά και την προώθηση της εφαρμογής της από το σύνολο της κυβέρνησης, μέσα από μία αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών που θα απαιτηθούν σε θεσμικό και διοικητικό επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ