ΠτΔ: Αξιοσημείωτη η ανάκαμψη της οικονομίας 

Η Κυβέρνηση θα παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε χαιρετισμό του στην τελετή απονομής των Βραβείων Επενδύσεων, που διοργανώνει ο Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων.

Η ανάκαμψη της οικονομίας είναι αξιοσημείωτη, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι προοπτικές της είναι εξαιρετικές σε όλους τους κύριους παραγωγικούς τομείς.

Η Κύπρος, είπε, απολαμβάνει τον ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ, της τάξης του 4%, ενώ οι μακροοικονομικές προβλέπεις δείχνουν μια εύρωστη ανάπτυξη πέραν του 3% τα επόμενα χρόνια. Η ανεργία έχει μειωθεί στο 8,6% και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση έχει προωθήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, όπως στο σύστημα ευημερίας, στο σύστημα υγείας και στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, σημειώνοντας ότι θα προωθηθούν στρατηγικές και για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η Κυβέρνηση, είπε, θα συνεχίσει να προωθεί τη διαφάνεια και να επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε νοοτροπία, που θα μπορούσε να προκαλέσει φαινόμενα διαφθοράς ή και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε σχέση με διαδικασίες, που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Εξέφρασε, εξάλλου, την ελπίδα ότι η Βουλή θα εγκρίνει σειρά νομοσχεδίων, μεταξύ άλλων, για τη σύσταση Υφυπουργείου Τουρισμού και για τη δημιουργία συνολικού νομικού πλαισίου για την Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα.