ΥΠΟΙΚ: Αναγκαία η επιβάρυνση του χρέους

Για αντιμετώπιση εστιών αβεβαιότητας στο τραπεζικό σύστημα.

Η πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης για αποφυγή της όποιας νέας φορολογικής επιβάρυνσης παραμένει σταθερή και δεν μεταβάλλεται ούτε λόγω της σημαντικής, αλλά μη-επαναλαμβανόμενης, επιβάρυνσης του δημοσίου χρέους των τελευταίων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η επιβάρυνση του δημοσίου χρέους για τον Συνεργατισμό «κατέστη αναγκαία προκειμένου οριστικά να αντιμετωπίσουμε τις εστίες αβεβαιότητας στο τραπεζικό μας σύστημα και να έχουμε στη χώρα μας τράπεζες που θα είναι απαλλαγμένες από τις παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος».
 
Σε χαιρετισμό εκ μέρους Προέδρου της Δημοκρατίας, στην 57η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι «η εκχώρηση προς το κράτος ενός εξαιρετικά μεγάλου χαρτοφυλακίου δανείων, ακινήτων και συμμετοχών, διασφαλίζει μια νέα σημαντική πηγή δημοσίων εσόδων» και σημείωσε ότι «όπως σωστά υποδεικνύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προϋπόθεση είναι η μη-εμπλοκή του κράτους στην διαχείριση αυτών του περιουσιακών στοιχείων, η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δικαστικών διαδικασιών, κινήσεις που η Κυβέρνηση ήδη προωθεί».
 
Αναφέροντας ότι η οικονομία της χώρας μας βρίσκεται ήδη σε μια θετική προοπτική, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει ισχυρός και η ανεργία συνεχώς μειώνεται, αλλά και το κράτος, όπως έχει αποδειχθεί το τελευταίο διάστημα, είναι πλέον σε θέση να δρα προληπτικά και αποτελεσματικά προκειμένου να αντιμετωπίζει κινδύνους».
 
«Πρέπει όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά τον πήχη των προσδοκιών», πρόσθεσε.
 
Ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα παραμείνει σταθερή στην προώθηση πολιτικών που διασφαλίζουν την μακροοικονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη.
 
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην δημοσιονομική ευθύνη και στην αποφυγή των αλόγιστων ελλειμμάτων του παρελθόντος. Και θα συνεχίσουμε να προωθούμε μεταρρυθμίσεις και κινήσεις εκσυγχρονισμού, προκειμένου να ενισχύουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία και  τις επενδύσεις», υπογράμμισε.
 
Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την ανάγκη «να καταστεί πολύ πιο αποτελεσματικός, περιορίζοντας την γραφειοκρατία» και πρόσθεσε ότι «καθοριστική προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η επένδυση στην τεχνολογία και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσα από μια σειρά σχετικών προγραμμάτων που εισέρχονται σύντομα στο στάδιο της υλοποίησης».
 
Ανέφερε επίσης ότι το φορολογικό πλαίσιο πρέπει να παραμείνει απλό, ελκυστικό και προβλέψιμο και εξέφρασε την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της φήμης του καλού ονόματος της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.
 
«Η διατήρηση της θετικής προοπτικής του τομέα των υπηρεσιών και η διεύρυνση του σε νέους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα  ο τομέας της διαχείρισης επενδυτικών ταμείων, προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.
 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η Κύπρος πρέπει να έμπρακτα να αποδείξει ότι αποτελεί χώρα πρότυπο στον τομέα της Κανονιστικής συμμόρφωσης και αυτό επιβάλλει περαιτέρω προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 
Αναφορικά με τον ΣΕΛΚ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι για την Κυβέρνηση και για το Υπουργείο Οικονομικών ειδικότερα, ο Σύνδεσμος υπήρξε διαχρονικά ένας πολύτιμος σύμβουλος και ένας αξιόπιστος συνεργάτης.
 
Ανέφερε ότι σε μια σειρά θεμάτων, που περιλαμβάνουν, την φορολογική πολιτική, την προώθηση συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας και τη συμμόρφωση με τα νέα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, η συνεργασία του ΣΕΛΚ με το κράτος είναι καθοριστική.
 
Η σημαντικότερη προσφορά των επαγγελματιών του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, σχετίζεται με το γεγονός ότι ο στρατηγικής σημασίας τομέας των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, βασίζεται στην δική τους παραγωγική προσπάθεια.
 
Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα τομέα που απέδειξε ότι διαθέτει αντοχές, προοπτική και προσαρμοστική ικανότητα, διαψεύδοντας όσους προέβλεπαν, πριν από πέντε χρόνια, ότι η Κύπρος δεν θα ήταν σε θέση να τον διατηρήσει.
 
«Κατ’ ακρίβεια, η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μας είναι, σε ένα μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα της συμβολής και των καλών επιδόσεων του τομέα των υπηρεσιών. Κοινός μας στόχος πρέπει να είναι η διατήρηση αυτής της θετικής προοπτικής της οικονομίας μας», κατέληξε ο Υπουργός Οικονομικών.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ