Επί ποδός η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την κρίση του κορωνοϊού

Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Τη διαβεβαίωση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) παρακολουθεί στενά και θα αξιολογεί όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τον ιό COVID-19, προβαίνοντας, όπου απαιτείται, στις δέουσες ενέργειες, εκφράζει η Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή γραπτή δήλωση η κ. Καλογήρου αναφέρει ότι η ΕΚΚ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και τις εθνικές εποπτικές Αρχές στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, παρακολουθώντας και αξιολογώντας συνεχώς, όπως αναφέρει, «όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (COVID-19) και τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η πανδημία στις δραστηριότητες των εποπτευόμενων οντοτήτων της και στην αγορά στο σύνολό της».
 
Η κ. Καλογήρου αναφέρει επίσης ότι η ΕΚΚ, ανταποκρινόμενη στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα, βρίσκεται επίσης σε συνεχή επαφή και με τις εποπτευόμενες οντότητες και προσθέτει πως σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση πέραν των 20 εγκυκλίων/ανακοινώσεων, τόσο για τις εισηγμένες εταιρείες στο κυπριακό χρηματιστήριο, με στόχο την ομαλή λειτουργία της αγοράς, όσο και για τους υπόλοιπους εποπτευόμενους, σε σχέση με τις δικές τους υποχρεώσεις.
 
Στην δήλωση της, η Πρόεδρος της ΕΚΚ αναφέρει πως η Επιτροπή για να βοηθήσει την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών των συμμετεχόντων στην αγορά, έχει μεταξύ άλλων καλέσει τους εκδότες να αξιολογήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς επίσης και τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που ενδεχομένως να προκύπτουν από την πιθανή εξάπλωση του κορωνοϊού, στις επιχειρήσεις/δραστηριότητές τους και να προβούν σε σχετική ανακοίνωση άμεσα.
 
Επίσης, αναφέρει πως η Επιτροπή έχει καλέσει τις εποπτευόμενες οντότητες να προετοιμαστούν και να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες επιχειρηματικές διαταραχές μέσω του προσδιορισμού των βασικών κινδύνων λειτουργίας τους, ενώ έχει επεκτείνει ορισμένες προθεσμίες σε σχέση με την υποβολή στοιχείων και εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων σχετικά με τα TRS και AML.
 
Επιπλέον, η κ. Καλογήρου αναφέρει ότι η ΕΚΚ έχει δώσει διευκρινήσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών, ενώ προχώρησε σε αναβολή των εξετάσεων πιστοποίησης και επεκτείναμε το χρονικό διάστημα σε αυτούς που υπάγονται σε εξαιρέσεις.
 
Τέλος, η Πρόεδρος της ΕΚΚ προτρέπει όλες οι εποπτευόμενες οντότητες, οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται από τον ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της (https://www.cysec.gov.cy/covid-19/) για τις ενέργειες της, ο οποίος θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις.   

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ