Ελλείψεις παρουσιάζει η νέα δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομίας

Στο νέο πακέτο μέτρων απουσιάζουν μέτρα που θα αποτελούσαν κίνητρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Τη χρήση όλων σχεδόν των μηχανισμών που παρέχονται από την Ευρώπη για παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, μετά το ναυάγιο του νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις. Τονίζεται ότι, ανεξάρτητα από το πλάνο των κρατικών εγγυήσεων, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί θα έπρεπε να βρίσκονταν στα πλάνα της Κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι από το νέο πακέτο μέτρων απουσιάζουν μέτρα που θα αποτελούσαν κίνητρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως φορολογικά, πολεοδομικά και άλλα. Ενδεχομένως να υπάρξει νέο πακέτο μέτρων σε μελλοντικό στάδιο, εφόσον η τρέχουσα προτεραιότητα της Κυβέρνησης ήταν η ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία (τα μέτρα που λήφθηκαν ενδεχομένως να έχουν καλύτερο αντίκτυπο αν συνδυαστούν με ένα ισχυρό πακέτο μεταρρυθμίσεων και κινήτρων).

Διαβάστε περισσότερα στη «Σημερινή» που κυκλοφορεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ