Η ανεργία στο στόχαστρο των νέων μέτρων

Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας Μάριος Πελεκάνος τονίζει ότι η ανεργία είναι το σημείο αναφοράς μετά το ξεπάγωμα της οικονομίας και ο κύριος στόχος των μέτρων.

Τεράστιο αναμένεται το πρόβλημα στην κυπριακή οικονομία μετά το πάγωμα της οικονομίας λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με την ανεργία να αποτελεί πιθανότατα το σημείο αναφοράς για τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο όπως αναφέρει Σύμβουλος Αφερεγγυότητας Μάριος Πελεκάνος ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι  η νέα δέσμη μέτρων του κράτους θα περιορίσει το μέγεθος του προβλήματος που προέκυψε από το πάγωμα της αγοράς με τον ιδιωτικό τομέα να αποτελεί τον κύριο παίκτη που πρέπει να συμβάλει στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης, κρατώντας ορθή στάση και λαμβάνοντας σωστές αποφάσεις.

Αναφέρθηκε για τις εξελίξεις γύρω από το Σχέδιο Εστία, τις επιχορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις και πολιτική επιδότησης των επιτοκίων. 

Σχέδιο Εστία
Ο κ. Πελεκάνος τόνισε ότι οι παρατάσεις που δόθηκαν για την ένταξη στο Σχέδιο Εστία ήταν λογικές αν κάποιος λάβει υπόψη τις δυσκολίες που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού, με την χώρα να ήταν σχεδόν κλειστή για περίοδο 2 μηνών. Οι παρατάσεις αφορούν υφιστάμενες αιτήσεις αλλά και νέες αιτήσεις για το Σχέδιο Εστία. Όσοι είχαν υποβάλει την αίτησή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 μπορούν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020. Επίσης μπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις για το  Σχέδιο Εστία, για μια μικρή ωστόσο περίοδο, από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020. 

Εφάπαξ επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους.
Τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την επιχορήγηση ή αυτοτελώς εργαζομένους, σύμφωνα με τον κύριο Πελακάνο, και τα κύρια κριτήρια είναι να έχουν ενταχθεί ήδη κάτω από τα σχέδια στήριξης αλλά και τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτούνται σε κάθε επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι πρέπει να είχαν ενταχθεί στα σχέδια στήριξης είτε μερικής είτε πλήρους αναστολής εργασιών. Μέγιστο ποσό επιχορήγησης των επιχειρήσεων είναι τα 6.000 ευρώ.

Επιδότηση επιτοκίων
«Θα μπορεί κάποια επιχείρηση να ενταχθεί σε οποιοδήποτε δανειστικό σχέδιο του κράτους ή μέσω συμβατικού δανεισμού από οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα με το δικαίωμα επιδότησης του επιτοκίου» σημειώνει ο κύριος Πελεκάνος. Δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις και νοικοκυριά για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια αντίστοιχα. Η επιδότηση του επιτοκίου θα έχει ως ανώτατο όριο το 3,5% για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά το 1,5%. Οι επιδοτήσεις θα έχουν διάρκεια για τα νοικοκυριά για 4 χρόνια ενώ για τις επιχειρήσεις τα πρώτα 2 χρόνια θα υπάρχει επιδότηση 3,5% και για τα επόμενα 2 χρόνια η επιδότηση θα κυμαίνεται στο 2%. Χαρακτηρίζει την επιδότηση του στεγαστικού δανείου ως «γενναιόδωρο» αφού σήμερα κατά μέσο όρο τα στεγαστικά δάνεια κυμαίνονται λίγο πιο πάνω από το 2%.

Προϋποθέσεις που θα τεθούν
Η μεγάλη εικόνα που πρέπει διέπει την φιλοσοφία της νέας δέσμης μέτρων αλλά και των προϋποθέσεων που θα τεθούν είναι ότι πρέπει να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις ώστε να παραμείνουν ζωντανές, να διαφυλάσσοντας τις θέσεις εργασίας και εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρηματικές οντότητες θα συνεισφέρουν στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Για οποιοδήποτε δανεισμό πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα να υπάρχει ικανότητα αποπληρωμής από τον δανειολήπτη, να έχει διερευνηθεί το ιστορικό του και  να μην έχει μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Οι κανόνες και τα κριτήρια για την χορήγηση των νέων δανείων προκύπτουν από δύο παράγοντες. Πρώτα ορίζονται από τους κανόνες που διέπουν την δανειοδοτική των Τραπεζών και ορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά δεύτερο θα ελέγχονται από το κράτος ούτως ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που θα τεθούν και θα αφορούν την επιδότηση των δανείων. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ