Χαραλάμπους Γεώργιος: Υπήρχε εσωτερικός έλεγχος στα ΣΠΙ;

Ξεκίνησαν οι ακροάσεις ενώπιον της τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης για την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις κάνει τώρα ο κ.Χαραλάμπους.

Υπήρχε νοοτροπία να μην υπάρχει απαιτούμενη ή περισσότερη διαφάνεια.

Υπήρχε προσπάθεια ωραιοποίησης των πρακτικών λέει ο κ.Στροβολίδης. Είχες την ευκαιρία να δεις τα πρακτικά και να πεις αν τα εγκρίνεις. Λέγαμε ότι αυτό δεν είναι καταγεγραμμένο όπως το είπα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι.

Δεν σημαίνει ότι εγώ διαφωνούσα και ήμουν σωστό κι οι άλλοι λάθος. Ήθελα το δικαίωμά μου, να εκφράζω την άποψή μου.

Δεν μπορούσαν να δουλέψουν οι συγχωνεύσεις. Μέσα σε μερικά λεπτά ο ΥΠΟΙΚ, είπε αυτό δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Αυτή ήταν η στάση καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας μου. 

Χαραλάμπους Γεώργιος, παραθέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις

- Υπήρχε εσωτερικός έλεγχος στα ΣΠΙ;

- Υπήρχαν άνθρωποι με προσόντα να κάνουν ελέγχους;

- Ομοιόμορφη πολιτική σε ό,τι αφορά τους ελέγχους; 

Δεν δούλευαν. Υπήρχαν σοβαρές αδυναμίες. Και μετά την μείωσή τους στα 18. Υπήρχαν τα εξής χαρακτηριστικά: Υπήρχαν αδυναμίες σε θέμα στελέχωσης. Σε πολλά δεν υπήρχαν άνθρωποι με γνώσεις και εμπειρίες. Σε πολλές περιπτώσεις τρωτό ήταν το θέμα ανεξαρτησίας. Εφόσον ο εσωτερικός έλεγχος δεν δούλευε ανεξάρτητα ήταν μηδενσμένη η αποτελεσματικότητά του. Υπήρχαν παρεμβάσεις από τους γραμματείς. Το είπαν ξεκάθαρα οι ίδιοι.

Κάποιοι αναλάμβαναν ΣΠΙ που δεν είχαν κίνδυνο ενώ είχαν την πείρα. Τους είπαμε να μπουν κάπου σε άλλα ΣΠΙ που είχαν ανάγκη. Υπήρχαν παρεμβολές από γραμματείς, με rotation ίσως να μην υπήρχε τόσο το πρόβλημα.

Υπήρχε άλλη προσπάθεια που έγινε για κεντροποίηση υπηρεσιών. Έγινε προσπάθεια για άμεση υλοποίηση, από το τέλος του 2015. Κατά επαρχιακό γραφείο δηλαδή, να υπάρχουν μονάδες που να βοηθούν τα ΣΠΙ της περιοχής τους.

Φαινόταν ότι αυτό θα προχωρούσε αλλά και αυτό ναυάγησε.

Πολλά ΣΠΙ έπαιρναν βαθμολογία κάτω του 50 ακόμα και μετά τις συγχωνεύσεις. Τον Σεπτέμβρη 2015 είχε διοριστεί (ένα μήνα πριν φύγω) ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος. Εξετάστηκε όλο το σύστημα και ΣΚΤ και ΣΠΙ και στα ευρήματα μπήκαν τα επείγοντα προς υλοποίηση αλλά και η αντίδραση της Γενικής Διεύθυνσης.

Συγχυσμένες οι δομές των ΣΠΙ λέει ο Στροβολίδης. Δεν ήταν εύκολο να βρεις άτομα με σχετική πείρα που να μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση.

Η Επιτροπεία των ΣΠΙ λογικά για να έχει λόγο ύπαρξης θα πρέπει να έχει αυτονομία, που ουσιαστικά «υπήρχε και δεν υπήρχε». Αυτό δεν βοηθούσε στο να δουλέψει ο οργανισμός σωστά και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.

Ερώτηση Χαραλάμπους:  Η ΣΚΤ είχε μέσα επιβολής συμμόρφωσης αν διαπιστώνονταν προβλήματα σε ΣΠΙ στους εσωτερικούς ελέγχους; Άσκησε ποτέ τα μέσα επιβολής αυτά;

Κατά την περίοδο 2010- 13 που λειτουργούσε ως ανεξάρτητη οντότητα και ως φορέας δυνάμει του συνεγγυητικού. Εκείνη την περίοδο η εποπτεία ήταν από τον Έφορο και όχι από την ΣΚΤ. Εκεί δημιουργούνταν άλλα θέματα ασάφειας.