Πρωτοφανής μείωση του κυπριακού εξωτερικού εμπορίου

Πτώση καταγράφηκε τους τελευταίους δύο μήνες για το εξωτερικό εμπόριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020 σημείωσε πρωτόγνωρες μειώσεις λόγω της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 3,665,5 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Επίσης οι συνολικές εξαγωγές ήταν 1,540,5 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας πτώση κατά 10,0 % αντίστοιχα με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Το εμπορικό έλλειμμα ήταν 2,113,0 € (-12,3%)

Πτώση καταγράφηκε στο εξωτερικό εμπόριο κατά τους τελευταίους δύο μήνες. Οι εξαγωγές τον μήνα Ιούνιο μειώθηκαν κατά 17,9% και οι εισαγωγές κατά 14,5% σε σχέση με τον προηγούμενο Ιούνιο.

Η Στατιστική Υπηρεσία τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2020 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Ιούνιο 2020.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2020 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €466,2 εκ. τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με €726,8 εκ. τον Μάιο 2019, σημειώνοντας μείωση 35,9%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2020 ήταν €104,2 εκ. σε σύγκριση με €136,1 εκ. τον Μάιο 2019, καταγράφοντας μείωση 23,4%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Μάιο 2020 ανήλθε σε €92,5 εκ. σε σύγκριση με €118,0 εκ. τον Μάιο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Μάιο 2020 μειώθηκε στα €10,5 εκ. έναντι €15,7 εκ. τον Μάιο 2019.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2020 ήταν €173,1 εκ. σε σύγκριση με €158,2 εκ. τον Μάιο 2019, σημειώνοντας άνοδο 9,4%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Μάιο 2020, η οποία διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2020 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €662,8 εκ. σε σύγκριση με €775,6 εκ. τον Ιούνιο 2019, καταγράφοντας μείωση 14,5%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2020 ήταν €384,9 εκ. και από τρίτες χώρες €277,9 εκ. σε σύγκριση με €488,1 εκ. και €287,5 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2019. Οι εισαγωγές τον Ιούνιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €94,6 εκ. έναντι €157,3 εκ. τον Ιούνιο 2019.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2020 ήταν €273,3 εκ. σε σύγκριση με €231,9 εκ. τον Ιούνιο 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2020 ήταν €123,3 εκ. και προς τρίτες χώρες €150,0 εκ., σε σύγκριση με €74,1 εκ. και €157,8 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2019. Οι εξαγωγές τον Ιούνιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €83,8 εκ. έναντι €34,5 εκ. τον Ιούνιο 2019.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 ήταν €3.653,5 εκ. σε σύγκριση με €4.120,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, σημειώνοντας μείωση 11,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 ήταν €1.540,5 εκ. σε σύγκριση με €1.711,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, σημειώνοντας μείωση 10,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.113,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με €2.409,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ