Πόσα άτομα επιτρέπονται στις συναρθροίσεις του 15Αυγούστου;

Το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας μειώνει τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται σε συναρθροίσεις σε οικίες ή δημόσιους χώρους.

Το νέο διάταγμα που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας μειώνει τον μέγιστο αριθμό ατόμων σε συναθροίσεις σε οικίες και δημόσιους χώρους, ενώ αποτελούν εξαίρεση οι χώροι μαζικής εστίασης. 

Το διάταγμα αναφέρει ότι επιτρέπεται η παρουσία και οι συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και δημόσιους χώρους συναθροίσεων, εξαιρουμένων των χώρων μαζικής εστίασης, νοουμένου ότι οι συναθροιζόμενοι δεν υπερβαίνουν τα 50 άτομα ανά οικία/ομάδα συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων παιδιών.

Σημειώνεται ότι το διάταγμα αφορά όλες τις επαρχίες.

Παράλληλα προνοεί ότι άτομα που θα τίθενται σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες σύμφωνα με τις πρόνοιες θα υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για covid19, 48 ώρες πριν τη λήξη του αυτοπεριορισμού , με τα ίδια έξοδα, και ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ