Κομισιόν: Απαραίτητη η αναδιάρθρωση του δικαστικού συστήματος στην Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην Κύπρο με συστάσεις που αφορούν κυρίως τις μεταρρυθμίσεις στο κυπριακό σύστημα δικαιοσύνης.

Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει την έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου που αφορά τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αναφορά που γίνεται για την Κύπρο γίνονται συστάσεις που αφορούν κυρίως τις μεταρρυθμίσεις στο κυπριακό σύστημα δικαιοσύνης.

Το κυπριακό σύστημα δικαιοσύνης έχει υποστεί μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων από το 2019 με στόχο να ξεπεραστούν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του και την ποιότητά του, ιδίως όσον αφορά την υιοθέτηση της  ψηφιοποίησης.

Οι αστικές, οι εμπορικές και οι διοικητικές δικαστικές διαδικασίες παραμένουν πολύ χρονοβόρες, αναφέρει η έκθεση. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων δικαστηρίων, την αναδιάρθρωση των δικαστηρίων, τη δημιουργία σχολής κατάρτισης δικαστών, την αναθεώρηση των κανόνων πολιτικής δικονομίας και των μέτρων για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων υποθέσεων.

Τονίζεται επίσης η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης και ανασύστασης του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση ή αντιμετωπίζουν καθυστέρηση.

Η Νομική Υπηρεσία βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας του γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού λειτουργιών και των διαδικασιών πρόσληψης.

Η Κύπρος έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στην αντιμετώπιση και διερεύνηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων υψηλού προφίλ. Εκκρεμεί ακόμη βασική νομοθεσία για την πρόληψη της διαφθοράς. Το λόμπινγκ και η προστασία των whistleblowers παραμένει μη θεσμοθετημένη από το νόμο ενώ αναμένεται να συσταθεί μια ανεξάρτητη αρχή για τη καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επίσης αναφορά γίνεται στους κανόνες αποκάλυψης περιουσιακών στοιχείων που ισχύουν, αλλά το ισχύον καθεστώς θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, ενώ υπάρχουν Κώδικες Συμπεριφοράς για μέλη της Κυβέρνησης, δημόσιους υπάλληλοι και εισαγγελείς, δεν υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στην Κύπρο, η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες θεωρούνται νόμιμα και παρέχεται και επίσημα προστασία στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το νομικό σύστημα προστατεύει ρητά το δικαίωμα των δημοσιογράφων να προστατεύουν τις πηγές τους και προάγει την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Ωστόσο, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Αρχής για τα ΜΜΕ (π.χ. σχετικά με τις διαδικασίες ραντεβού).

Ένα άλλο ζήτημα ανησυχίας είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που να εγγυάται τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας στον γραπτό τύπο και στους τομείς ψηφιακών μέσων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώριση και την επαλήθευση των τελικών κατόχων ή της συνιδιοκτησίας σε αυτούς τους τομείς.

Ενώ έχουν ρυθμιστεί δομές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στην δημόσια ζωή, φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες εντός της κοινωνίας λόγω του πλαισίου εγγραφής, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 20 ιδρυτικά μέλη για την σύσταση συλλογικοτήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ