Σφυρίζουμε αδιάφορα για Οδηγία περί ξεπλύματος και τρομοκρατίας!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει Οδηγία για ξέπλυμα. Έπρεπε να την είχαμε εφαρμόσει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020!

επιμέλεια Χρίστος Πέτρου

Για άλλη μια φορά η Κύπρος φαίνεται να είναι απροσάρμοστη έναντι  της ευρωπαϊκής νομικής πραγματικότητας. Αυτό αποδεικνύει με ανακοίνωσή της η Κομισιόν που γνωστοποιεί πως καλεί εκ νέου την Κύπρο να εφαρμόσει  Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν δεν την εφαρμόσουμε σε δύο μήνες, μας περιμένει Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου δύσκολα θα αποφύγουμε τις κυρώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες Παρασκευή, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD5)».

Η Κυπριακή Δημοκρατία, φαίνεται να απαξιούσε την εν λόγω οδηγία, αφού η προθεσμία για την εφαρμογή της έληξε εδώ και περίπου 9 μήνες. Ουσιαστικά, η πιο δόκιμη απόδοση για την στάση που τηρούσε η Δημοκρατία έναντι της εν λόγω Οδηγίας, ορίζεται με την ιδιωματική έκφραση, «παίζω πελλόν»…

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν «Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο παρήλθε στις 10 Ιανουαρίου 2020 και, μέχρι σήμερα, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει στην Κομισιόν κανένα μέτρο μεταφοράς».

Για άλλη μια φορά επισημαίνεται από την Κομισιόν προς τις Κυπριακές Αρχές, ότι η μη εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών ή οι παραβιάσεις ευρωπαϊκών κανόνων όπως φαίνεται να συνέβαινε και με το κυπριακό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, έχει επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη και τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Κομισιόν, αναφέρεται ότι «Τα νομικά κενά σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της Ευρώπης. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη».

Τέλος, στην εν λόγω ανακοίνωση, καθίσταται σαφές πως η καταπολέμηση των διαδικασιών ξεπλύματος χρήματος, είναι τώρα, στη διάρκεια της πανδημίας επιτακτική ανάγκη επειδή διαπιστώνεται αύξηση ξεπλύματος από δράσεις μάλιστα που σχετίζονται με την πανδημία.

«Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι τόσο σημαντική σήμερα όσο και πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Ευρωπόλ και τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, τα εγκλήματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό και η νομιμοποίηση εσόδων από αυτά αυξάνονται. Η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής μεταφοράς των υφιστάμενων κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι μία από τις δράσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή στο σχέδιο δράσης έξι σημείων, που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 2020. Εάν η Κύπρος δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ