Οι πολιτογραφήσεις θα φέρουν ακόμα €20 εκ. στον ΚΟΑΓ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης αναμένει εισροές στα ταμεία του ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι την εξέταση όλων των αιτήσεων του Προγράμματος Πολιτογραφήσεων.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση προβλήματος ρευστότητας του ΚΟΑΓ που θα προκύψει λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου Προσιτό Ενοίκιο, ο κ. Πελεκάνος, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, είπε ότι ο Οργανισμός απευθύνθηκε ήδη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για σύναψη δανείου προς χρηματοδότηση έργων του, προσθέτοντας ότι η ακύρωση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος επηρεάζει τον Οργανισμό.

Ο κ. Πελεκάνος σημείωσε ότι από το ΚΕΠ εισέρρεαν στον Οργανισμό κεφάλαια, ύψους τουλάχιστον €75.000 από κάθε επενδυτή για προώθηση στεγαστικών σχεδίων για προσιτή κατοικία αλλά και για υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων/μέτρων.

Ανέφερε ότι οι τελευταίες ημέρες πριν από την ακύρωση του Προγράμματος ο ΚΟΑΓ έλαβε περίπου €3 εκατομμύρια και αναμένεται, όπως σημείωσε, «με την εξέταση όλων των αιτήσεων που εκκρεμούν να λάβουμε συνολικά περίπου €20 εκατομμύρια».

Είπε ακόμη ότι επεξεργάζονται και επιπλέον τρόπους για άντληση κεφαλαίων, ενώ σημείωσε πως προς το παρόν υπάρχουν τα κεφάλαια για την υλοποίηση των έργων στην Λεμεσό και στην Λάρνακα λόγω των κεφαλαίων που θα λάβει ο ΚΟΑΓ από τις εκκρεμούσες αιτήσεις του Προγράμματος Επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑΓ είπε ότι μελετάται και η ανέγερση Μονάδων στις επαρχίες Αμμόχωστο και Πάφο με βάση των δυνατοτήτων του Οργανισμού και των αναγκών που υπάρχουν από το κοινό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ