Στο 8,2% η ανεργία το τρίτο τρίμηνο του 2020

Στο 8,2% του εργατικού δυναμικού καταγράφηκε η ανεργία το τρίτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία.

Στο 8,2% του εργατικού δυναμικού καταγράφηκε η ανεργία το τρίτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία την Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 3ο τρίμηνο του 2020, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 452.154 άτομα ή 62,9% του πληθυσμού (άνδρες 70,0%, γυναίκες 56,4%) σε σύγκριση με 447.206 άτομα (63,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
 
Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 414.920 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 57,7% (άνδρες 64,5%, γυναίκες 51,5%) σε σύγκριση με 417.118 άτομα (58,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

 «Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 37.234 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 8,2% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,9%, γυναίκες 8,6%) σε σύγκριση με 30.088 άτομα (6,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019», προστίθεται.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 74,5%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 81,4% και για τις γυναίκες 68,0%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό ήταν 75,7% (άνδρες 82,6%, γυναίκες 69,2%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 61,9% σε σύγκριση με 61,7% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
 
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 77,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 19,8% και 2,9% αντίστοιχα. Για το 3ο τρίμηνο του 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 78,8%, Βιομηχανία 18,9% και Γεωργία 2,3%.
 
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,2% της συνολικής απασχόλησης ή 42.481 άτομα (άνδρες 7,9%, γυναίκες 13,0%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2019 ήταν 10,6% (άνδρες 7,8%, γυναίκες 13,9%).
 
Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,1% ή 357.298 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,1% (46.849 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,2% είχε προσωρινή εργασία.
 
Σε σχέση με την ανεργία, στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό της ήταν 20,4% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 30,2%, γυναίκες 10,8%) σε σύγκριση με 15,6% (άνδρες 18,3%, γυναίκες 13,3%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.
 
Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 53,3% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 19,6% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 27,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3ο τρίμηνο του 2019 ήταν 57,8%, 11,3% και 30,9%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ