Παροχή χορηγιών για προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο

Σχέδιο παροχής χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε σήμερα το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο, το οποίο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων.

Με στόχο την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, θα προκηρύξει άμεσα το εν λόγω Σχέδιο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020). 
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ανέρχεται στα €2 εκ. Η ελάχιστη επένδυση καθορίζεται στις €120.000 και η μέγιστη στις €800.000. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €200.000. 

Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι οι περιοχές της Υπαίθρου του Χάρτη Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα εξαιρουμένων των Δήμων και Κοινοτήτων που εμπίπτουν τμηματικά ή συνολικά στο όριο των Τοπικών Σχεδίων των βασικών αστικών συγκροτημάτων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

Οι επιλέξιμες χρήσεις προς χορηγία είναι: 

(α) Τουριστικά καταλύματα. Αποκλείονται οι ξενοδοχειακές μονάδες οποιουδήποτε αστέρα.
(β) Εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία.  
(γ) Εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την παράδοση, την ψυχαγωγία κλπ. Ως παραδείγματα αναφέρονται: Εκθετήρια πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, εργαστήρια Καλών Τεχνών και μουσειακοί/ εκθεσιακοί χώροι. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην προβολή και ανάδειξη του αυθεντικού παραδοσιακού προσώπου της Κυπριακής υπαίθρου.

Oι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χορηγία είναι:

(α) H συντήρηση/ αποκατάσταση ή και οι μετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων για λειτουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους. 
(β) Η συντήρηση/ αποκατάσταση ή και οι μετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους για αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν νόμιμα.