"Δωράκια" διαβατήρια σε στελέχη του Καζίνο

Τους έδωσαν διαβατήρια ενώ ήξεραν ότι δεν πληρούσαν τους όρους για πολιτογράφηση - Τι λέει η έκθεση του Γεν. Ελεγκτή για τις πολιτογραφήσεις στελεχών του Καζίνο

του Χρίστου Πέτρου 

Έκθεση σχετικά με την υπόθεση των 18 πολιτογραφήσεων προσώπων που σχετίζονται με το καζίνο εξέδωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά με βάση τα ευρήματα της Έκθεσης, υπήρξε μεγάλος αριθμός πολιτογραφήσεων χωρίς να πληρούνται τα εν ισχύει κριτήρια.

Από την έκθεση προκύπτει ότι "ενδεχομένως τα 18 αυτά πρόσωπα να πολιτογραφήθηκαν κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ ήταν γνωστό, είτε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είτε μόνο στα Υπουργεία Εσωτερικών ή/και Οικονομικών, ότι δεν πληρούσαν τα ισχύοντα κριτήρια".  Ουσιαστικά πολιτογραφήθηκαν κατά χάριν, εκτός των όρων και προϋποθέσεων της προαναφερόμενης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, και μάλιστα κατ’ επίσπευση.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι "κατά χάριν πολιτογραφήσεις" είχαν και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τα κρατικά ταμεία. Όπως σημειώνεται το γεγονός ότι έγιναν οι πολιτογραφήσεις χωρίς να πληρούνται τα κριτήρια "Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει απώλεια φορολογικών εσόδων της τάξης του €1,7εκ. από την μη καταβολή ποσού €100.000 ως φόρο εισοδήματος από κάθε πολιτογραφηθέντα, και ποσό της τάξης του €1,7εκ. ως ΦΠΑ επί των €500.000 αξίας κάθε κατοικίας που θα έπρεπε να αποκτηθεί, πλέον τα έμμεσα οφέλη στην οικονομία και στα δημόσια έσοδα από την κατασκευή και/ή πώληση των κατοικιών".

 "Η εντύπωση που δημιουργείται είναι πως κάποιοι από τους ασκούντες δημόσια εξουσία ουδόλως λάμβαναν υπόψη τα ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και ουσιαστικά θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να ενεργούν κατά το δοκούν. Συνεπώς, διαφαίνεται το ενδεχόμενο κατάχρησης εξουσίας από πρόσωπα που ασκούσαν δημόσια εξουσία" αναφέρεται χαρακτηριστικά στα συμπεράσματα της έκθεσης.

Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή επισημαίνεται επίσης η "διαχρονική σαθρότητα του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος η οποία "παρέμενε αναλλοίωτη μέχρι την οριστική κατάργησή του". Συγκεκριμένα σημειώνεται πως "Το γεγονός ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, η πρώτη κατά τα έτη 2014-2017 και η δεύτερη το 2019, δεικνύει ότι ουσιαστικά η σαθρότητα του Προγράμματος παρέμεινε περίπου αναλλοίωτη μέχρι τη στιγμή της πρόσφατης κατάργησής του".

Γίνεται ειδική αναφορά στο βίντεο του Al Jazeera που ουσιαστικά πυροδότησε τις εξελίξεις για κατάργηση του Προγράμματα. "Δυστυχώς, φαίνεται ότι η εξόχως αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί, εντός και εκτός Κύπρου, ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος, εικόνα που επιδεινώθηκε σημαντικά πρόσφατα μετά  το ρεπορτάζ του ξένου τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας σαθρής κατάστασης, ενδεχομένως μη απαλλαγμένης ακόμη και φαινομένων διαφθοράς και άλλων ποινικών αδικημάτων".

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ