Προϋπολογισμός Βουλής: Πόσα εκατομμύρια είναι και πού καταλήγουν

Στα κόμματα ως χορηγία η μερίδα του λέοντος, από τον προϋπολογισμό της Βουλής

του Χρίστου Πέτρου

Στα 31,1 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2021. Τα ποσά αυτά δαπανώνται, πέρα από τις χορηγίες προς τα κόμματα οι οποίες ανέρχονται συνολικά στα 11.68 εκατομμύρια ευρώ, σε μισθούς προσωπικού, τακτικές χρηματοδοτήσεις και άλλα έξοδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πόσο θα κοστίσει o ''Φάκελος της Κύπρου'' στη Βουλή

 

Από το σύνολο των προϋπολογισθεισών δαπανών, οι κυριότερες πρόνοιες αφορούν:

α.            ποσό ύψους €5.694.186 αντιστοιχεί στις βουλευτικές αποζημιώσεις και στα επιδόματα βουλευτών,

β.            ποσό ύψους €8.804.452 σε μισθούς του προσωπικού,

γ.            ποσό ύψους €4.654.000 σε λειτουργικές δαπάνες,

δ.            ποσό ύψους €11.687.352 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

  • (i)            €6.649.451 τακτική χρηματοδότηση,
  • (ii)           €4.531.261 για μίσθωση υπηρεσιών για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες,
  • (iii)          €314.640 για επιχορήγηση των οργανώσεων νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων,
  • (iv)         €27.000 για κάλυψη των συνεισφορών τους στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ε.Ε.

 

Σημειώνεται ότι, από τον προϋπολογισμό για το 2021 έχει αφαιρεθεί το κονδύλι που αφορούσε μέρος της ανέγερσης νέου κτηρίου της Βουλής. Η ανέγερση του νέου κτηρίου της Βουλής παγωποιείται όπως πληροφόρησε το Economy Today o Γενικός Διευθυντής της Βουλής Σωκράτης Σωκράτους, για τουλάχιστον δύο χρόνια, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού.

Για τις αμοιβές των συμβούλων του Προέδρου της Βουλής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπου τύπου, ο προϋπολογισμός περιέχει το ανέρχεται που ανέρχεται στις  €320.0000. 

Αξιοσέβαστο είναι και το ποσό που αφορά διεξαγωγή συνεδρίων και κάλυψη εξόδων του Συνδέσμου πρώην Βουλευτών. Συγκκριμένα, ποσό ύψους ύψους €850.000 προορίζεται για:

(α) ποσό ύψους €10.000 για κάλυψη των εξόδων του Συνδέσμου πρώην βουλευτών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου πρώην βουλευτών των χώρων μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκ των οποίων ποσό ύψους €1.800 αφορά την πληρωμή της Συνδρομής του Συνδέσμου προς τον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο,

(β) ποσό ύψους €100.000 για επιχορήγηση των κομμάτων για σκοπούς διαφώτισης,

(γ) ποσό ύψους €740.000 για διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ