Ύφεση 4,4% για την κυπριακή οικονομία το τρίτο τρίμηνο του 2020

Το τρίτο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκε ύφεση 4,4% του ΑΕΠ.

Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την μεταβολή του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, η οποία κυμάνθηκε στο -4,4% σε σχέση με 12 μήνες πριν.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 είναι αρνητικός και υπολογίζεται σε -4,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -4,4%.

Ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταποίηση", "Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων ", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στην Κυπριακή Οικονομία η οποία παρουσίασε επιβράδυνση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 και σημαντική μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε περιορισμούς στην διακίνηση των πολιτών καθώς και στο προσωρινό κλείσιμο επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων στο οποίο αποδίδεται η πρωτοφανής μείωση του 2ου τριμήνου. H άρση των πιο πάνω περιοριστικών μέτρων οδήγησε σε βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης του τρίτου τριμήνου σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ