Ανέβηκε ο πληθωρισμός από τις αυξήσεις των τιμών των φρέσκων λαχανικών

Η αύξηση των τιμών στα φρέσκα λαχανικά είχε την μεγαλύτερη επίπτωση στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή οδηγώντας σε αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο.

Η αύξηση των τιμών στα φρέσκα λαχανικά έχει φέρει αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο, παραμένοντας ωστόσο μειωμένος σε σχέση με 12 μήνες πριν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κυριαρχούν για ακόμη ένα μήνα οι αποπληθωριστικές τάσεις αφού για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 οι δείκτης είναι μειωμένος κατά 0,6% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2020 αυξήθηκε κατά 0,47 μονάδες και έφτασε στις 100,98 μονάδες σε σύγκριση με 100,51 μονάδες τον Οκτώβριο 2020. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,6%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό και τα Πετρελαιοειδή με ποσοστά -17,5% και -11,3% αντίστοιχα. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 5,3%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-6,1%) και Μεταφορές (-4,9%), ενώ θετική μεταβολή είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (3,7%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,8%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,6%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στην κατηγορία Μεταφορές με ποσοστό -4,1%. (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2020 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,75) και Μεταφορές (-0,72), ενώ θετική επίδραση είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,71). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,35). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2020 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2019 είχαν τα πετρελαιοειδή (-0,96) και ο ηλεκτρισμός (-0,68), ενώ θετική επίπτωση είχαν τα φρέσκα λαχανικά (0,59). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα φρέσκα λαχανικά (0,34) είχαν την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ