Μειώθηκε κατά 0,8% ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Κύπρο σημείωσε μείωση κατά 0,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020.

Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον Δέικτη Τιμών Καταναλωτή για τον Ιανουάριο του 2021 όπου αναφέρεται μείωση του Δείκτη κατά 0,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 αλλά και σε σχέση με 12 μήνες πριν και τον Ιανουάριο του 2020.

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2020, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο και Μεταφορές παρουσίασε τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή με ποσοστό 5,3%, ενώ θετική μεταβολή είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,4%) . (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-13,9%). (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2020 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-10,7%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -3,4%. (Πίνακας 2).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ