Δημόσιος Πλειστηριασμός την Πέμπτη - Όλες οι πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες για τον Δημόσιο Πλειστηριασμό της Πέμπτης στη Λεμεσό

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Τελωνείου, πληροφορεί το κοινό για τον πλειστηριασμό της ερχόμενης Πέμπτης στη Λεμεσό.

Αυτούσια η ανακοίνωση. 

Πληροφορείστε ότι την Πέμπτη 04.03.2021 στις 9.00 π.μ. θα γίνει στη Αποθήκη Δημοσίου του Τελωνείου Λεμεσού Δημόσιος Πλειστηριασμός.

Όλα τα εμπορεύματα που θα πωληθούν περιλαμβάνονται σε γνωστοποίηση της Διευθύντριας του Τμήματος Τελωνείων που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ.5273 ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2021. Aντίγραφο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν και στην ιστοσελίδα www.mof.gov.cy/ce.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν τα εμπορεύματα στην Αποθήκη του Τελωνείου Λεμεσού που βρίσκεται στο Λιμάνι Λεμεσού αποθήκη αρ.2 στις 1 , 2 & 3 Μαρτίου 2021 μεταξύ των ωρών 9.00 – 13.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον αρμόδιο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού (τηλ. 25802415, 25802526, 25802522).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ