Σε 24ώρες "μελετούσαν" και ενέκριναν άδειες για πύργο

Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για «πολυώροφη ανάπτυξη» στην επαρχεία Λεμεσού

του Χρίστου Πέτρου 

Στη δημοσιότητα έδωσε έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία που αφορά πολυώροφη ανάπτυξη στην επαρχεία Λεμεσού και για την οποία υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενες χατιρικές αδειοδοτήσεις, μερολιπτικές αποφάσεις Επιτροπών, και υπόπτως ταχύτατες εγκρίσεις πολεοδομικών αδειών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διενήργησε έλεγχο, κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 16.10.2017, από τον τότε Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών.  Η καταγγελία αφορά σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ «χαριστικές παράνομες παρεκκλίσεις για  κτήριο  στη Λεμεσό και για πολιτική κάλυψη από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Πρόκειται για «πολυώροφη ανάπτυξη οικιστικών διαμερισμάτων, καταστημάτων και διευκολύνσεων αναψυχής/ψυχαγωγίας, εντός πέντε τεμαχίων» σε παραλιακή λεωφόρο που εμπίπτει εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (ΤΣΛ). Τα τεμάχια όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αγοράστηκαν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία το 2007 σε τιμή €20 εκ περίπου.

Στην έκθεση γίνεται λόγος για μια σειρά από αναβαθμίσεις των πολεοδομικών ζωνών, εντός των οποίων βρίσκονται τα υπό αναφορά τεμάχια και τώρα το πολυώροφο κτήριο. Οι αναβαθμίσεις αυτές προέκυψαν σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ μετά και από αιτήσεις και ενστάσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας προς τις αρμόδιες Αρχές.

Ακολούθως, σημεία τα οποία χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, είναι και η συμμετοχή του Δημάρχου (δεν διευκρινίζεται για ποιον Δήμο ακριβώς πρόκειται) ως μέλος του συμβουλίου και της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων, επειδή «κρίνεται ως μη ενδεδειγμένη και ενδεχομένως μη σύννομη, αφού δεν διασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεων».

Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, μελετήθηκαν, εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν πολεοδομικές άδειες (τροποποιητικές επί της αρχικής άδειας οικοδομής), εντός μίας ημέρας στην πρώτη περίπτωση και εντός δύο ημερών στη δεύτερη.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην έκθεση: 

1. "Με την υποβολή τροποποιημένων σχεδίων στις 20.4.2015 και αφού το ΤΠΟ διενήργησε τις σχετικές διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες Αρχές, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας στις 25.11.2015 για επίσπευση, στις 26.11.2015, χορηγήθηκε η άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Α. Η ολοκλήρωση της μελέτης, η έγκριση και η χορήγηση της πολεοδομικής  άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α εντός μιας ημέρας, εγείρει ερωτηματικά κατά πόσο ο χρόνος αυτός ήταν ικανοποιητικός για τη διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών διεργασιών.

Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, η μελέτη της αίτησης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επικαιροποιείται, με βάση νέα στοιχεία που δυνατόν να προκύψουν στο μεταξύ".

2. "Στις 2.10.2017, υποβλήθηκε αίτηση για τροποποιήσεις στον τρίτο όροφο της οικοδομής που είχε εγκριθεί με την πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Γ, ημερ. 18.9.2017, προς διευθέτηση  υπέρβασης 389 τ.μ. στο ΣΔ, για την οποία είχε τεθεί όρος μεταφοράς ΣΔ από διατηρητέες οικοδομές πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής. Η Πολεοδομική Αρχή ενέκρινε στις 4.10.2017 την αδειοδότηση και χορήγησε την πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Δ την ίδια ημέρα. Σημειώνουμε ότι, στις 6.10.2017 έγινε η τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου του έργου.

Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, επειδή οι διαδικασίες μεταφοράς ΣΔ από διατηρητέα οικοδομή είναι χρονοβόρες, ενόψει της τελετής για την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου, η εταιρεία υπέβαλε νέα αίτηση που αφορούσε την κατάργηση τμημάτων της οικοδομής, που υπολογίζονται στον ΣΔ. H Πολεοδομική Αρχή είχε στη διάθεση της πλήρεις υπολογισμούς των συντελεστών ανάπτυξης και αφού εξέτασε το πιο πάνω αίτημα χορήγησε την πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Δ, ακυρώνοντας τον όρο για μεταφορά ΣΔ".

Επιπλέον, στα συμπεράσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από τον έλεγχό της για το πολυώροφο κτήριο, αναφέρεται και η αύξηση στο επιτρεπόμενο δομισμό εμβαδόν της ανάπτυξης, όπου προκύπτει προβλεπόμενο όφελος το οποίο κρίνεται υπερμέγεθες.

Τέλος στην έκθεση γίνεται ακόμη αναφορά και για την «μεγάλη ελαστικότητα κατά την εφαρμογή της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στον εκάστοτε Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, που είχε ως αποτέλεσμα την ανέγερση κτηρίου κατά 26 ορόφους πέραν του επιτρεπόμενου».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ