Ποιο χρώμα αυτοκινήτου "τίμησαν" οι Κύπριοι το 2020 (Ιnfographic)

Απο 1.883 τροχαία το 2010 φτάσαμε στα 506 το 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσίευση γραφήματος αναπαράστασης δεδομένων (infographic) για τις οδικές μεταφορές και τα τροχαία ατυχήματα.

Αξιοσημείωτο είναι το γράφημα που παρουσιάζει μείωση κατά 73% στα τροχαία ατυχήματα από το 2010 μέχρι το 2020. Ενώ στο ίδιο γράφημα αναφέρεται μείωση 20% καταγράφεται και σε ότι αφορά του νεκρούς από τροχαία ατυχήματα (από 60 το 2010 σε 48 το 2020).  

Μερικές από τις χρήσιμες πληροφορίες που παρουσιάζονται στο γράφημα είναι:

  • Οι εγγραφές μηχανοκινήτων οχημάτων κατά την περίοδο 2010-2020 κυμάνθηκαν μεταξύ 18.567 το 2013 και 49.450 το 2018. Το μερίδιο των καινούριων οχημάτων στο σύνολο των εγγραφών παρουσιάζει διαχρονικά μείωση. Τα καινούρια οχήματα αποτέλεσαν το 38,03% των συνολικών εγγραφών το 2020 σε σύγκριση με 50,86% το 2010.

  • Το 2010 οι εγγραφές υβριδικών οχημάτων αποτελούσαν μόλις το 0,43% του συνόλου των εγγραφών, ενώ το 2020 οι αντίστοιχες εγγραφές έφτασαν το 5,96%. Επίσης μεταξύ των ετών 2010 και 2020 παρουσιάζεται μείωση στο ποσοστό εγγραφής βενζινοκίνητων οχημάτων και ανάλογη αύξηση στο ποσοστό των πετρελαιοκίνητων. Το 2020 οι εγγραφές βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων αντιστοιχούσαν σε  48,52% και 44,84% αντίστοιχα, σε σύγκριση με 68,90% και 30,64%  αντιστοίχως για το 2010.

  • Το πιο συνηθισμένο χρώμα για τα οχήματα που εγγράφηκαν το 2020 ήταν το άσπρο με ποσοστό 35,24%.

  • Ο αριθμός των αδειούχων οχημάτων κατά το 2020 ήταν 759.268, εκ των οποίων τα επιβατηγά αυτοκίνητα (σαλούν) ήταν 578.158.

  • Η μέση ηλικία των αδειούχων επιβατηγών αυτοκινήτων το 2020 ήταν τα 13,2 έτη.
  • Οι νεκροί σε τροχαία ατυχήματα παρουσίασαν μείωση 20%, από 60 το 2010 σε 48 το 2020.

  • Αν και τα δίκυκλα αποτελούν μόλις το 5,3% του στόλου των αδειούχων οχημάτων, κατά το 2020 οι νεκροί δικυκλιστές αποτέλεσαν το 31,3% των νεκρών σε τροχαία ατυχήματα.

  • Τα άτομα άνω των 60 ετών αποτέλεσαν το 45,8% των νεκρών σε τροχαία ατυχήματα το 2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ