Που κατατάσσεται η Κύπρος στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας

Σε ποια θέση βρίσκεται η Κύπρος στην σχετική κατάταξη ανταγωνιστικότητας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων της Λωζάνης.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Η Κύπρος βρίσκεται στην 33η θέση της σχετικής κατάταξης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, από την 30η θέση που βρισκόταν το 2020, ανάμεσα σε 64 χώρες.

Συνολικά, ωστόσο, από το 2017 έχει σημειωθεί βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας από την θέση 37 στην θέση 33, σύμφωνα με το Ινστιτούτο.

Προκλήσεις για το 2021

Η υποχώρηση της κυπριακής οικονομίας παγκόσμια κατάταξη οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες:  την επιδείνωση της αποδοτικότητας του κράτους λόγω της επιβάρυνσης των δημόσιων οικονομικών εξαιτίας της πανδημίας και των διαχρονικών αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου, τη σημαντικά μειωμένη αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα κυρίως μεταβαλλόμενων συνθηκών αγοράς, τεχνολογικών προκλήσεων και σχετικά υψηλού εταιρικού χρέους και των ελλείψεων στην υποδομή της χώρας, ιδίως στην επιστημονική και τεχνολογική υποδομή.

Βάσει της Έκθεσης, οι κύριες προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία για το 2021 είναι η διαχείριση της πανδημίας καθώς γίνεται επανεκκίνηση της οικονομίας, οι δομικές αλλαγές και οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για μια βιώσιμη ανάπτυξη, η ενθάρρυνση για στρατηγικές επενδύσεις, η δημοσιονομική βιωσιμότητα μετά την κρίση του κορωνοϊού και η συνέχιση της καθοδικής πορείας των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα.

Ποιες πρωτιές κατέχει η κυπριακή οικονομία και σε ποιες κατηγορίες βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις

Ανάμεσα σε 64 χώρες η Κύπρος έχει την πρωτιά σε 1 από τις 20 κατηγορίες που μελετούνται και δη στην εισροή ξένων επενδύσεων που το 2019 αναλογούσαν στο 103,93% του ΑΕΠ. Επίσης ψηλή θέση κατέχει στην κατηγορία του επιπέδου τιμών (7η), με τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό δηλαδή -1,1% το 2020 και στην κατηγορία φορολογική πολιτική (14η).

Αντιθέτως σύμφωνα με τους δείκτες κατέχει την 50η θέση στην κατηγορία Τοπική Οικονομία, την 59η θέση στην κατηγορία επιστημονικές υποδομές και την 50η θέση στην κατηγορία που αφορά τις διοικητικές πρακτικές στις επιχειρήσεις.

Ως εκ τούτου η κυπριακή οικονομία κατέχει την 13η θέση στην οικονομική επίδοση, την 25η θέση στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα, την 43η θέση στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και την 41η θέση στην κατηγορία που αφορά τις υποδομές.

Σε όρους οικονομικής επίδοσης η Κύπρος καταλαμβάνει τη 13η θέση, όπως και το 2020. Στη διαμόρφωση αυτής της κατάταξης λειτούργησαν ευνοϊκά οι διεθνείς επενδύσεις (π.χ. απόθεμα και ροές επενδύσεων από και προς τη χώρα), ο μακροχρόνιος ρυθμός μεγέθυνσης του εργατικού δυναμικού, καθώς και το σχετικά χαμηλό κόστος ζωής στη χώρα. Αντίθετα, κριτήρια που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο (π.χ. το ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, οι περιορισμένες εξαγωγές αγαθών, ο μικρός βαθμός διαφοροποίησης των εξαγωγών), αλλά και με την εγχώρια οικονομία (π.χ. ανθεκτικότητα στους οικονομικούς κύκλους) επιβάρυναν την κατάταξη της Κύπρου.
 
Για την αποδοτικότητα του κράτους το 2021 η Κύπρος κατατάσσεται 25η ανάμεσα στις 64 χώρες, υποχωρώντας τέσσερις θέσεις σε σχέση με πέρσι. Η χαμηλότερη κατάταξη ήταν αποτέλεσμα της επιδείνωσης της θέσης της Κύπρου σε όλες τις υποκατηγορίες που αξιολογήθηκαν. Η υποκατηγορία των δημόσιων οικονομικών σημείωσε τη μεγαλύτερη χειροτέρευση, με το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την αποδοτικότητα του κράτους. Αδυναμίες στο θεσμικό πλαίσιο συνεχίζουν να επηρεάζουν δυσμενώς την κατάταξη όπως και σε προηγούμενα έτη.

Στην κατηγορία της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων η Κύπρος υποχώρησε στην 43η θέση από την 35η που κατείχε πέρσι. Η πτώση στην κατάταξη το 2021 προήλθε από τη δυσμενέστερη κατάταξη της Κύπρου σε όλες τις υποκατηγορίες που εξετάστηκαν, δηλαδή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, αγορά εργασίας, χρηματοοικονομικά, διοικητικές πρακτικές και επιχειρηματικές στάσεις και αξίες. Η Κύπρος συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναμίες σε κριτήρια που αφορούν το χρηματιστήριο, τη χρήση μεγάλων βάσεων δεδομένων και ανάλυσης, την επίγνωση μεταβαλλόμενων συνθηκών αγοράς από πλευράς επιχειρήσεων, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και το εταιρικό χρέος.

Το "ατού" της οικονομίας το φορολογικό πλαίσιο

Με βάση Έρευνα Γνώμης που περιλαμβάνει η Έκθεση του Ινστιτούτου, μεγάλο ατού της κυπριακής οικονομίας θεωρείται το φορολογικό πλαίσιο ενώ οι υπόλοιποι ελκυστικοί παράγοντες για την κυπριακή οικονομία θεωρούνται το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Η πολιτική σταθερότητα θεωρείται ο πέμπτος παράγοντας που καθιστά βάσει της Έρευνας Γνώμης ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό την Κύπρο σε αντίθεση με το 2021 που στην θέση του ήταν το αποτελεσματικό νομικό περιβάλλον, κάτι το οποίο δημιουργεί εντύπωση αφού σύμφωνα με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης η δικαστική μεταρρύθμιση αποτελεί μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες της Κυπριακής Οικονομίας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ