Πώς να συμπληρώσετε την Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος για το 2020

Δείτε αναλυτικά πώς να εγγραφείτε στο TaxisNet και πώς να συμπληρώσετε την φορολογική σας δήλωση.

Από τις 23 Ιουλίου γίνονται δεκτές οι φορολογικές δηλώσεις για το 2020 μέσω του συστήματος TaxisNet.

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών υποχρέωση υποβολής του Δήλωσης Εισοδημάτων Ατόμου 2020 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι οι οποίοι έχουν μεικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2020 πέραν των 19500 ευρώ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της Δήλωσης, είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet - Άμεσης Φορολογίας.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς μπορείτε να εγγραφείτε στο TaxisNet

Σημειώνεται επίσης ότι, η τελευταία ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου είναι η 30η Νοεμβρίου 2021.

Οδηγίες συμπλήρωσης της Φορολογικής Δήλωσης 2020 για μισθωτούς, αυτοεργοδοτούμενους και συνταξιούχους

Το Τμήμα Φορολογίας έχει αναρτήσει στο YouTube αναλυτικά βίντεο στα οποία καταγράφεται η διαδικασία συμπλήρωσης της Φορολογικής Δήλωσης για μισθωτούς, τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του δημοσίου, συνταξιούχους αλλά και Εισόδημάτων από Ενοίκια και Πίστωση Φόρου λόγω μείωσης Ενοικίου.

Δείτε παρακάτω τα βίντεο που δημιούργησε το Τμήμα Φορολογίας:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ