Πόσα χρήματα διαθέτει η Κύπρος για έρευνα και πειραματική ανάπτυξη

Το 2020, τα συνολικά κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (GBARD) σε ολόκληρη την ΕΕ ανήλθαν σε 100 786 εκατομμύρια ευρώ, ισοδύναμα με το 0,8% του ΑΕΠ

Στα 105 ευρώ ανά κάτοικο, ανέρχονται τα έξοδα της Δημοκρατίας για σκοπούς Έρευνας & πειραματικής Ανάπτυξης.*

Το 2020, τα συνολικά κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (GBARD) σε ολόκληρη την ΕΕ ανήλθαν σε 100 786 εκατομμύρια ευρώ, ισοδύναμα με το 0,8% του ΑΕΠ. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τα στοιχεία για τις κρατικές πιστώσεις του προϋπολογισμού για Ε & Α που δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat την Τετάρτη 15.9.2021.

Το 2020, τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για Ε & Α σε επίπεδο ΕΕ ανήλθαν σε 225 ευρώ ανά άτομο, αύξηση 22% σε σύγκριση με το 2010 (184 ευρώ ανά άτομο). Τα υψηλότερα κονδύλια καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (648 ευρώ ανά άτομο), ακολουθούμενα από απόσταση από τη Δανία (519 ευρώ) και τη Γερμανία (443 ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, οι χώρες της ΕΕ με τη χαμηλότερη κατανομή προϋπολογισμού Ε & Α ανά άτομο ήταν η Ρουμανία (15 ευρώ ανά άτομο), η Βουλγαρία (21 ευρώ), η Ουγγαρία (39 ευρώ) και η Λετονία (42 ευρώ).

Κατά την τελευταία δεκαετία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των κρατικών κονδυλίων για Ε & Α σε € ανά άτομο καταγράφηκε στη Λετονία (από 14 € το 2010 σε 42 € το 2020), στην Ελλάδα (από 62 € σε 148 €) και στην Εσθονία (από € 77 έως 141 €).

Αντίθετα, αυτές οι πιστώσεις μειώθηκαν στην Πορτογαλία (από 92 € το 2010 σε 71 € το 2020), Ισπανία (από 179 € σε 144 €), Ρουμανία (από 17 € σε 15 €), Γαλλία (από 253 € σε 235 €) , Ιρλανδία (από 181 € σε 175 €) και Φινλανδία (από 387 € σε 373 €).

 

*Η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη, συντομογραφημένη ως Ε & Α, αναφέρεται σε δημιουργική εργασία που πραγματοποιείται σε συστηματική βάση προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα της γνώσης (συμπεριλαμβανομένης της γνώσης για τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και την κοινωνία) και τη χρήση αυτής της γνώσης για την επινόηση νέων εφαρμογών.

 

ΠΗΓΗ: Eurostat

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ