ΓεΣΥ, γκάφα και Λαϊκή επιβαρύνουν με €181,6 εκ. τα κρατικά ταμεία

Από τα 181,6 εκατομμύρια ευρώ το Economy Today αποκαλύπτει ότι οι επιπλέον δαπάνες για την υγεία (ΓεΣΥ και εμβόλια) αποτελούν την μερίδα του λέοντος ενώ τραγικό είναι ότι τα 30 εκατομμύρια αποτελούν «λογιστική γκάφα».

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Ακόμα 181,6 εκατομμύρια ευρώ χρειάζεται να περάσουν από την Βουλή στον πέμπτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό που αναμένεται να ψηφιστεί φέτος.

Από τα 181,6 εκατομμύρια ευρώ το Economy Today αποκαλύπτει ότι οι πρόσθετες δαπάνες αφορούν την υγεία (ΓεΣΥ και εμβόλια) και αποτελούν την μερίδα του λέοντος ενώ τραγικό είναι ότι τα 30 εκατομμύρια αποτελούν «λογιστική γκάφα».

Με τον νέο συμπληρωματικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να περάσει από την Επιτροπή Οικονομικών και ακολούθως από την Ολομέλεια της Βουλής ανεβαίνουν οι απαιτήσεις για πρόσθετες πιστώσεις το 2021, στα €690,8 εκατομμύρια επιπλέον από όσα είχαν εγκριθεί για το 2021.

Βάσει της εισηγητικής έκθεσης που στάλθηκε στους 56 βουλευτές χθες, η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από τον 5ο στην σειρά Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό φτάνει το 0,11% του ΑΕΠ.

Το νομοσχέδιο του «Περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ.5) του 2021» είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στην συνεδρία της 27ης Οκτωβρίου.

Στο υπόμνημα αναφέρεται ότι «ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, προβλέπεται να καλύψει αιτήματα που υπέβαλαν Υπουργεία/Υφυπουργεία/Τμήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για κάλυψη πρόσθετων αναγκών που, μεταξύ άλλων, αφορούν κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, αγροτικές πληρωμές, περιβαλλοντικές παροχές, μικρά έργα υποδομής, χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, αυξημένη χορηγία στον ΚΟΑ, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Θέατρο Ριάλτο, ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, κ.ά.»  

Εμβόλια και ΓεΣΥ επιπλέον 94 εκατομμύρια ευρώ

Όπως καταγράφεται στο Δελτίο Δαπανών που συνοδεύει τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό το μεγαλύτερο μέρος των συμπληρωματικών δαπανών αφορά το ΓεΣΥ και την αγορά εμβολίων και φαρμάκων που σχετίζονται με την πανδημία.

Συγκεκριμένα αφορά παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που απαιτείται για την καταβολή της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς στο ΓεΣΥ με ποσό που αντιστοιχεί σε 85,5 εκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι το αρχικό ποσό που είχε συμπεριληφθεί στον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2021 ανερχόταν στα 600,6 εκατομμύρια ευρώ ενώ με τις επιπλέον δαπάνες θα φτάσει τα 686,1 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης επιπλέον ποσό ύψους 8,5 εκατομμυρίων θα δαπανηθεί για αγορά εμβολίων και φαρμάκων με την συνολική δαπάνη για την «αγορά φαρμάκων και εμβολίων» να φτάνει τα 63,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τυπογραφικό λάθος 30.000.(000)

Τραγελαφικό είναι το γεγονός ότι από τα 181,6 εκατομμύρια ευρώ τα 30 από αυτά αφορούν τυπογραφικό λάθος το οποίο έγινε για κονδύλι που εγκρίθηκε το 2019.

Συγκεκριμένα, στο παράρτημα που περιγράφονται οι δαπάνες αναφέρεται το εξής «Παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης λόγω της εκ παραδρομής λανθασμένης λογιστικής εγγραφής το 2019, με το ποσό των €30.000 αντί €30.000.0000».

Η λάθος «λογιστική εγγραφή» σημαίνει ότι ενώ έπρεπε να διοχετευτούν 30 εκατομμύρια στο Ταμείο Αλληλεγγύης διοχετεύτηκαν μόνο 30.000 ευρώ, καθώς φαίνεται να «ξέχασαν» τρία μηδενικά (000).

Τονίζεται η εν λόγω «γκάφα» γίνεται λίγους μήνες μετά τις συζητήσεις που υπήρχαν για την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ όπου ζήτησε εκ νέου το Υπουργείο Οικονομικών από την Επιτροπή Οικονομικών, για να προικοδοτηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης, γνωστό και ως Ταμείο που θα αποζημιώσει του κουρεμένους καταθέτες.

Βεβαίως να υπομνήσουμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων και εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών και ακολούθως ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής.

Στην προκειμένη περίπτωση αυτό σημαίνει ότι χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι για το συγκεκριμένο ποσό υπολείπονταν τρία μηδενικά και δη είκοσι εννέα εκατομμύρια και εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ.

Το ποσό αυτό αντί να υπολογιστεί και να αφαιρεθεί από το δημοσιονομικό πλεόνασμα του 2019 έρχεται να προστεθεί αυξάνοντας τα ελλείμματα του 2021.

Επιπλέον 13.800.000 ευρώ για την Λαϊκή Τράπεζα

Πέραν των επιπλέον 13 εκατομμυρίων θα κληθεί να πληρώσει το κράτος για την Λαϊκή Τράπεζα στον 5ο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2021.

Όπως καταγράφεται στον Πίνακα του Δελτίου των Δαπανών του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού «θα γίνει παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για κάλυψη των φορολογικών οφειλών της Κυπριακής Λαϊκής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία. Μέχρι τις 30/12/2021 υπολογίζεται να ανέλθουν σε €13.800.000. Νοείται ότι οι οφειλές αυτές θα υπολογιστούν  επακριβώς κατά την ημερομηνία της διαγραφής των οφειλών». 

Αναφέρεται επίσης ότι πρόκειται για χορηγία έναντι διαγραφής φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων.

Στον αρχικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2021 το ποσό για την σχετική δαπάνη ανερχόταν στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, πρόνοια η οποία «κατέστη ανεπαρκής, λόγω κάλυψης των φορολογικών οφειλών της Κυπριακής Λαϊκής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ