Κρατικές εγγυήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 αποφάσισε το ΥΠΟΙΚ

Ποιες είναι οι βασικές αρχές παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων για παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών.

Το Σχέδιο Κρατικών εγγυήσεων θα λειτουργήσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι η παράταση έρχεται μετά τις ανακοινώσεις Κομισιόν για την έγκριση να παραταθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες από τα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

Σχέδιο κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα στο πλαίσιο της έξαρσης του Covid -19

1.    Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευθεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «το περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για τη Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Διάταγμα του 2021» θέτοντας ουσιαστικά σε εφαρμογή την διαδικασία παραχώρησης των Κυβερνητικών Εγγυήσεων.

2.    Σημειώνεται ότι οι βασικές αρχές της παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων καλύπτονται στο Νόμο, ενώ οι διάφοροι παράμετροι και όροι της παραχώρησης και χρήσης των κυβερνητικών εγγυήσεων στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών.

3.    Οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα καλύπτουν το 70% των ζημιών που δυνατόν να προκύψουν από τα δάνεια και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30% ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή μη.

4.    Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια από 3 μήνες μέχρι και 6 χρόνια εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών που η μέγιστη διάρκειά τους θα είναι το 1 έτος. H έκδοση τρεχούμενων λογαριασμών ή/και δανείων χωρίς καμιά εξασφάλιση δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) του ποσού που εκδίδεται προς Αυτοτελώς Εργαζόμενο και στην Πολύ Μικρή Επιχείρηση, στο τριάντα τοις εκατόν (30%) προς Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση και στο είκοσι τοις εκατόν (20%) προς Μεγάλη Επιχείρηση.

5.    Στο Διάταγμα περιλαμβάνονται τα κριτήρια και όροι ως προς την παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε σχέση με την παραχώρηση των δανείων προς Αυτοτελώς Εργαζόμενους και Επιχειρήσεις, όπως το ανώτατο ποσό δανείων που θα μπορεί να τους παραχωρηθεί, καθώς και για ποιους λόγους (κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων).

6.    Τέλος καθορίζονται χαμηλότοκα επιτόκια για τα νέα δάνεια που θα παραχωρηθούν, το τέλος της εγγύησης που θα λαμβάνει σε ετήσια βάση η Δημοκρατία από τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οι μηχανισμοί ελέγχου.

7.    Τα δάνεια θα πρέπει να εγκριθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι τις 31/3/2022 και θα πρέπει να εκταμιευθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ