Πληρωμές φόρων άμεσης φορολογίας μόνο ηλεκτρονικά

Μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές φόρων άμεσης φορολογίας υπενθυμίζει το Τμήμα Φορολογίας.

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι οι πληρωμές φόρων πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά και όχι στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Τα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων αποδέχονται πληρωμές μόνο για ορισμένα είδη φόρων, νοουμένου ότι υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν την πληρωμή τους στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων γίνονται πληρωμές για τον φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, τον φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών και Τέλη Χαρτοσήμων.
Ηλεκτρονικά γίνονται εμπρόθεσμες πληρωμές μέσω internet banking με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη Φορολογική Πύλη https://taxportal.mof.gov.cy/ ή μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart στο www.jccsmart.com .

Όσον αφορά εκπρόθεσμες πληρωμές, οι οποίες φέρουν επιβαρύνσεις και τόκους, αυτές γίνονται μέσω internet banking με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη Φορολογική Πύλη https://taxportal.mof.gov.cy/ .

Για ερωτήματα/αιτήματα τα οποία αφορούν πληρωμές φόρων, το κοινό θα πρέπει να επικοινωνεί με τα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων τηλεφωνικά ή με αποστολή μηνύματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις lefkosia@tax.mof.gov.cy , lemesos@tax.mof.gov.cy , larnaca@tax.mof.gov.cy , paphos@tax.mof.gov.cy , ammoxostos@tax.mof.gov.cy αναγράφοντας ως θέμα «πληρωμές φόρων».  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ