Εκστρατεία καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας

Εκστρατεία για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας διεξάγει η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Παγκύπρια εκστρατεία επιθεωρήσεων για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τήρηση των εργασιακών νομοθεσιών
διεξάγει τον μήνα Φεβρουάριο η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας του για έλεγχο  τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών.

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφέρει ότι "σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας".

Παράλληλα, θα γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά την τήρηση βασικών όρων εργοδότησης όπως μισθός, ώρες εργασίας, εβδομαδιαία off κτλ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται εξάλλου, ότι, στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577, γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ