Ζητούν φοροελαφρύνσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι

Αίτημα πέντε συνδικαλιστικών οργανώσεων για συνάντηση τον Υπουργό Οικονομικών ενόψει φόρο-μεταρρύθμισης.

Του Νέστορα Βασιλείου 

Φορολογικές ελαφρύνσεις στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών φόρο-μεταρρύθμισης αξιώνουν πέντε συνδικαλιστικές Οργανώσεις. 

Σε κοινό έγγραφό τους, το οποίο έχουν αποστείλει στις 16 Μαρτίου στον Υπουργό Οικονομικών, οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ και ΣΑΚ ζητούν συνάντηση για συζήτηση και συμπερίληψη στην προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση και του θέματος της φορολογικής ελάφρυνσης των φυσικών προσώπων. 

Από το 2008, σημειώνουν, δεν υπήρξε περαιτέρω ελάφρυνση. 

Αντίθετα, όπως λένε, επιβλήθηκε και πρόσθετη επιβάρυνση από 1.1.2011 των φορολογούμενων με το μνημονιακό μέτρο της εισαγωγής πρόσθετης κατηγορίας φορολόγησης με συντελεστή 35% στα εισοδήματα άνω των €60.000.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο: «Καθοριστικός παράγοντας για το ύψος της διεκδικούμενης φορολογικής ελάφρυνσης είναι ο πληθωρισμός που σημειώνεται από την τελευταία (χρονικά) τροποποίηση. Ως εκ τούτου για το διάστημα από 01.01.2008 έως 31.12.2021 ο πληθωρισμός, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ανήλθε στο 11.9%, ενώ οι τρέχουσες ενδείξεις και εκτιμήσεις είναι ότι φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια, ο δείκτης θα κυμανθεί με ρυθμό αύξησης πέραν του 3%».

 

Πρόσθετα μέτρα 

Πέραν τους σκέλους των φοροελαφρύνσεων των φυσικών προσώπων, οι πέντε Οργανώσεις  ζητούν από τον Κωνσταντίνο Πετρίδη σειρά επιπρόσθετων μέτρων.

Ζητούν συγκεκριμένα: 

• Τερματισμό της αποκοπής ποσοστού 2,65% για σκοπούς ΓεΣΥ από το εφάπαξ/ φιλοδώρημα που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους στο στάδιο της αφυπηρέτησής τους, με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας του Τμήματος Φορολογίας.

• Απαλλαγή από τον Φόρο Εισοδήματος των οποιωνδήποτε Συμπληρωματικών Πληρωμών που καλούνται να καταβάλουν οι ασθενείς στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

• Επαναφορά του ποσοστού επιβολής αμυντικής εισφοράς επί των πιστωτικών τόκων στο 10% που ίσχυε το 2011, από το 30% που ανήλθε τα τελευταία χρόνια.

• Αναθεώρηση, προς τα πάνω, των εισοδηματικών κριτηρίων για καταβολή κοινωνικών επιδομάτων.

 

Αυτούσια η επιστολή των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ