Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Μάρτιο

Επιδεινώθηκε τον Μάρτιο του 2022 το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο, σημαντική αποδυνάμωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Επιδείνωση παρουσίασε τον Μάρτιο του 2022 το οικονομικό κλίμα λόγω, μεταξύ άλλων, της αποδυνάμωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 9,4 μονάδες, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022.
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας, που καταρτίζει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου η μεγάλη πτώση του ΔΟΣ προήλθε από την απότομη αποδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο και τη μεταποίηση, καθώς και από τη σημαντική υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 
«Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι κυρώσεις στη Ρωσία και οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών αποτελούν δυσμενείς εξωτερικές εξελίξεις για την κυπριακή οικονομία που οδήγησαν σε αποδυνάμωση του οικονομικού κλίματος και ιδιαίτερα των προσδοκιών για την οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας ανάμεσα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές», υπογραμμίζει.
 
Συγκεκριμένα, το ΚΟΕ αναφέρει ότι η επιδείνωση του κλίματος στις υπηρεσίες, τον Μάρτιο του 2022 «προήλθε από τις λιγότερο ευνοϊκές αξιολογήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τη μεγάλη προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον κύκλο των εργασιών του επόμενου τριμήνου».
 
Αναφέρει ότι το κλίμα στο λιανικό εμπόριο υποχώρησε λόγω αρνητικότερων αξιολογήσεων για τις πρόσφατες πωλήσεις και πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τις μελλοντικές πωλήσεις.
 
Στη μεταποίηση, σύμφωνα με το ΚΟΕ, οι αρνητικότερες αξιολογήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και οι πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τη μελλοντική παραγωγή, οδήγησαν στην κάμψη του κλίματος στον κλάδο.
 
Σημειώνει ότι το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα των κατασκευών παρέμεινε στα αρνητικά επίπεδα Φεβρουαρίου, ενώ το κλίμα ανάμεσα στους καταναλωτές κατέγραψε επιδείνωση.
 
Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το ΚΟΕ, «οι καταναλωτές αξιολόγησαν αρνητικότερα την πρόσφατη οικονομική τους κατάσταση, αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της χώρας, και παρουσιάστηκαν περισσότερο διστακτικοί σε σχέση με μελλοντικές δαπάνες για μεγάλες αγορές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ