Συνολικά 55 αδήλωτοι εργάτες σε 439 ελέγχους

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, «εκδόθηκαν 53 Ειδοποιήσεις Διαπίστωσης Παράβασης και 45 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €107.000».

Συνολικά 55 αδήλωτοι μισθωτοί εντοπίστηκαν κατά τις στοχευμένες επιθεωρήσεις για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και έλεγχο τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών που διεξήγαγε τον Μάρτη σε παγκύπρια βάση η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, «εκδόθηκαν 53 Ειδοποιήσεις Διαπίστωσης Παράβασης και 45 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €107.000».

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 439 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 406 εργοδότες και 33 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 1695 (1670 άντρες και 25 γυναίκες). Αναλυτικά,  οι 613 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 684 πολίτες Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι 372 Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών και 26 Τουρκοκύπριοι

Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ότι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ